Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Veel frustratie' rond hervorming GGZ

Als het gaat om het verbeteren van de ambulante zorg in de GGZ en het afbouwen van de klinische capaciteit, dan zijn de ambities bij de meeste partijen onverminderd groot, maar ze ervaren ook veel frustraties. Dat blijkt uit het derde jaarrapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ, dat eind december verscheen.
'Veel frustratie' rond hervorming GGZ

 

De aanleiding voor deze monitor is de afspraak tussen landelijke overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties om de ambulante zorg in de GGZ te verbeteren en klinische capaciteit af te bouwen.  Doel is meer sociale inclusie en een gezonder, zelfstandiger leven van mensen met ernstige psychische problemen. Dit proces wordt ambulantisering genoemd.
Met de monitor brengt het Trimbos-instituut jaarlijks ontwikkelingen en verschuivingen in de zorg in kaart. Ook wordt een landelijk panel van tweeduizend mensen met ernstige psychische problemen gevraagd naar hun kwaliteit van leven en ervaringen met de zorg.

Verhouding onveranderd
Veelzeggend is dat de verhouding tussen uitgaven aan bedden (intramurale zorg) en ambulante zorg tussen 2012 en 2016 nagenoeg niet is veranderd. Er is wel beddenafbouw, maar de overblijvende bedden zijn van een hoger verzorgingsniveau. En de ambulante zorg werd niet intensiever, maar verschoof naar lichtere, kortdurende zorgvormen van Basis GGZ en POH GGZ. Verder laat de nieuwe peiling van het panel Psychisch Gezien zien dat de meeste panelleden nog steeds (erg) eenzaam zijn en niet participeren in de maatschappij op de manier zoals zij dat zouden willen.

Financiering is knelpunt
Uit de monitor blijkt tegelijkertijd dat er wel degelijk veel pogingen worden ondernomen om met nieuwe lokale projecten en samenwerkingstrajecten vorm te geven aan een verbeterde (organisatie van de) zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Een belangrijke oorzaak voor de stagnatie komt voort uit financiële schotten tussen en binnen verschillende financieringskaders. Het regionale speelveld, met per regio enkele tientallen financiers is te complex geworden en te gefragmenteerd om tot een effectieve gezamenlijke regionale aansturing te komen.

Oproep tot actie
In een brief aan de staatssecretaris roept de begeleidende commissie van de monitor met vertegenwoordigers vanuit verzekeraars, instellingen, cliënten en wetenschap daarom op tot actie om te komen tot een eenvoudiger, flexibeler en meer geïntegreerde financiering van zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problemen.
Bron: Trimbos-instituutNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.