Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Utrechts Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling dicht

Alleato, het in de provincie Utrecht opererende Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling moet op 1 november a.s. zijn deuren sluiten.

Oorzaak van de sluiting van het adviesbureau zijn tegenvallende financiële resultaten en het ontbreken van perspectief op verbetering.  

Onder druk
In de afgelopen jaren kwam de financiële basis van het werk van Alleato steeds zwaarder onder druk te staan. De provincie Utrecht - de grootste financier - bouwde de investeringen in sociaal beleid af. Vanwege crisis en bezuinigingen hebben ook gemeenten en fondsen minder budget voor projecten in het sociale domein. In deze markt van krimpende budgetten werd Alleato - ondanks een fikse bezuinigingsoperatie - maandelijks geconfronteerd met een negatief financieel resultaat.

Sociaal plan
Voor de 24 medewerkers van Alleato komt er  een sociaal plan conform de CAO Welzijn.  Dit plan is primair gericht op het ondersteunen van de medewerkers bij het vinden van ander passend werk.  

Klik hier voor meer informatie over CMO's.Naar homepage