Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

Uithuisgeplaatste jeugdigen in Nederland: Definitie & cijfers

Sinds een aantal jaren staat de hulp aan jeugdigen na een uithuisplaatsing sterk in de belangstelling. Zo is er in verschillende media en in onderzoek aandacht voor de hulp aan jeugdigen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing. In deze notitie wordt beschreven wat jeugdhulp na een uithuisplaatsing inhoudt en hoe vaak deze interventie ingezet wordt in Nederland.
Uithuisgeplaatste jeugdigen in Nederland: Definitie & cijfers


Een belangrijke bron voor deze notitie is het in 2020 verschenen boek Uithuisgeplaatste jeugdigen (Harder et al., 2020). In dat boek wordt op basis van de meest recente kennis uit wetenschap en praktijk uitgebreid ingegaan op de problemen bij de doelgroep, werkzame factoren, innovatieve interventies en belangrijke ontwikkelingen in de hulp aan uithuisgeplaatste jeugdigen.

Klik hier om de hele notitie te lezen op Sociaal Digitaal.
 

 

 


Uithuisgeplaatste jeugdigen
Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs​

Annemiek Harder   Erik Knorth   Chris Kuiper  
€ 37,00 |  ISBN 9789088509322 |  264 pagina's

Lees meer & bestel! 

 Naar homepage