Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Uit de handel? Wel digitaal!

Soms is het moeilijk om aan een boek te komen dat uit de handel is. Dat terwijl het zo zonde is om al die relevante kennis over het sociaal domein verloren te laten gaan. Om kennisverlies tegen te gaan, wordt de kennisbank Sociaal Digitaal uitgebreid met boeken. De komende tijd houden we je op de hoogte van alle werken die online te vinden zijn.
Uit de handel? Wel digitaal!


De volgende boeken kun je nu gemakkelijk aanschaffen via Sociaal Digitaal. 

De jeugd maar geen toekomst?
Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting

Code en karakter
Beroepsethiek in onderwijs, jeugdrecht en onderwijs

Weten over leven
Ervaringskennis van mensen met langdurende psychische aandoeningen

Anderen stimuleren en jezelf motiveren

Geld rolt
De rol van professionals bij financiële bewustwording van jongeren

Verraderlijk gewoon
Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht

Kwetsbaar & afhankelijk

Zie mij, niet mijn stoornis

Een orthopedagogisch leefklimaat voor jongeren met ADHD en PDD-NOS in de 24-uurs zorg

Methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding

Eropaf... en dan?

De Rol van het Maatschappelijk Werk in het Nieuwe Welzijn

De (h)erkenning van jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Empowerment en participatie van kwetsbare burgers: Ervaringskennis als krachtNaar homepage