Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

U2Connect koppelt risicojongere aan vrijwillige mentor

Het Utrechtse mentoringproject U2Connect koppelt jongeren die in de problemen zitten aan een vrijwillige mentor.

Inmiddels zijn er zo’n twintig koppels actief. Het streven is om in 2011, het Europees jaar van het vrijwilligerswerk, veertig nieuwe matches te realiseren.

Steun in de rug

U2Connect richt zich op jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die een steun in de rug kunnen gebruiken bij het vinden van een opleiding of werk of om invulling te geven aan hun vrije tijd. Het gaat om jongeren die om uiteenlopende redenen moeilijk aansluiting vinden bij de maatschappij. De jongeren worden gekoppeld aan een vrijwillige mentor. Deze biedt coaching en praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door mee te gaan naar een open dag van een opleiding of door te helpen bij een sollicitatie, door samen iets leuks te doen of een hobby te ontwikkelen.

Aanvulling
Vaak hebben de jongeren van U2Connect al professionele hulpverleners om zich heen waarmee ze allerlei afspraken hebben. Een vrijwillige mentor vormt een prettige aanvulling en constante factor in het leven van een ‘risicojongere’. De vrijwillige mentor kan iedereen zijn: een leeftijdgenoot, de buurvrouw, of de directeur van een bedrijf. Uitgangspunt is dat mentor en mentee bij elkaar moeten passen. Hebben ze bij de kennismaking niet het gevoel dat het klikt, dan zoekt U2Connect verder tot de juiste match is gevonden.
Vrijwilligers die mentor willen worden bij U2Connect krijgen een intakegesprek en vervolgens een training, zodat ze zijn toegerust om een jongere te ondersteunen.

Uitdaging

U2Connect staat voor de uitdaging om in 2011 - het Europees jaar van het vrijwilligerswerk - veertig nieuwe koppels te vormen. De organisatoren, Alleato en Titan zijn nog op zoek naar jongeren die een mentor wel zien zitten en mentoren die graag een jongere willen ondersteunen.
Voor meer informatie: Alleato, Justine Anschütz, (030) 239 43 92, of mail .
 Naar homepageRelevante categorieën: