Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

Twee op de drie vrouwen lastiggevallen op straat

Twee op de drie vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zeggen in 2020/’21 weleens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Een derde van de jonge vrouwen voelde zich onveilig of bang door deze straatintimidatie.
Twee op de drie vrouwen lastiggevallen op straat


Helft jongeren lastiggevallen op straat
In totaal zegt 50 procent van alle jongeren dat ze in 2020/’21 te maken hebben gehad met straatintimidatie, maar voor vrouwen ligt dit aandeel hoger dan voor mannen. 2 op de 3 vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zijn in 2021 weleens (minstens 1 keer) lastiggevallen op straat. Vrouwen van 18 tot 21 jaar geven dit het vaakst aan, en vrouwen van 12 of 13 jaar het minst vaak. Van de mannen heeft 1 op de 3 in 2021 met straatintimidatie te maken gehad. Bij hen geven juist jongere leeftijdsgroepen dit vaker aan dan oudere. ​

Nafluiten, sissen en naroepen
Helft van de jonge vrouwen wordt weleens nagefloten. Vrouwen hebben het vaakst te maken met ongewenst nagefloten worden. De helft van de 12- tot 25-jarige vrouwen zegt dat dit in 2020/’21 weleens is gebeurd. Nageroepen worden met vervelende opmerkingen of beledigingen en ongewenst sissen of klakken ervaren vrouwen met ongeveer 40 procent minder vaak. Naar tienermeisjes wordt vaker geroepen dan gesist en naar jongvolwassen vrouwen vaker gesist dan geroepen. Ongeveer een kwart van de 12- tot 25-jarige vrouwen zegt dat zij weleens achterna werden gelopen of achtervolgd. In 2021 is 19 procent van de jonge vrouwen vijf keer of vaker ongewenst nagefloten. Nasissen en naroepen kwamen bij 1 op de 10 vrouwen minimaal vijf keer voor. De andere vormen kwamen veel minder vaak voor.

Bij jonge mannen is nageroepen worden met vervelende opmerkingen of beledigingen de vaakst voorkomende vorm van straatintimidatie. Ruim 1 op de 5 geeft aan dit in 2021 weleens te hebben meegemaakt.

Verschil tussen stad en platteland
In steden komt straatintimidatie meer voor dan op het platteland. Het percentage jonge vrouwen dat weleens te maken heeft met straatintimidatie, loopt uiteen van 55 procent in niet-stedelijke gemeenten tot 75 procent in zeer sterk stedelijke gemeenten. Bij de jonge mannen varieert dit van 28 tot 38 procent. In de vier grootste steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geeft gemiddeld 77 procent van de jonge vrouwen aan in 2020/’21 op straat lastiggevallen te zijn. Jongvolwassen vrouwen uit deze steden rapporteren dit met 83 procent vaker dan tienermeisjes (68 procent).

Voor elk van de vier onderzochte vormen van straatintimidatie geldt dat ze vaker voorkomen in (zeer) sterk stedelijke gebieden dan in niet-stedelijke gebieden. Al valt het op dat klakken of sissen tegen vrouwen alleen in (zeer) sterk stedelijke gebieden ongeveer even vaak voorkomt als het naroepen. Daarentegen komt naroepen in de minder stedelijke gebieden veel vaker voor dan klakken of sissen.

Lees het hele onderzoek via het CBS.
 Naar homepage