Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Trauma en verstandelijke beperking

In de media is veel aandacht voor mensen die traumatische gebeurtenissen meemaken. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers van geweld en oorlog, vluchtelingen, mishandeling en verwaarlozing binnen gezinnen, verkeerslachtoffers en seksueel misbruik.

Trauma betekent dat iemand een zeer ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en als gevolg daarvan psychische (en vaak ook lichamelijke) klachten heeft, die niet vanzelf overgaan. Mensen kunnen zelfs een posttraumatische stressstoornis oftewel PTSS ontwikkelen. Een PTSS kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn of haar omgeving. Een PTSS uit zich in verschillende symptomen. We zien bijvoorbeeld dat personen vaak moeten terugdenken aan de traumatische gebeurtenis, zonder dat zij dit willen en dan weer dezelfde heftige emoties voelen als ten tijde van de gebeurtenis. Tijdens de slaap kan dit tot uiting komen in nare dromen of nachtmerries. 

Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage