Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Steeds vaker wordt de aandacht gevestigd op de link tussen probleemgedrag en traumatische ervaringen, ook bij mensen met een verstandelijke beperking. Oog hebben voor belangrijke levensgebeur­ tenissen in het verleden kan een ander licht werpen op probleem­ gedrag in het heden. Weten wat iemand heeft meegemaakt, kan helpen gedrag beter te begrijpen en begeleiden.

​Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage