Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Toepasbaarheid Eigen Kracht-conferenties groot’

De toepasbaarheid van Eigen Kracht-conferenties is groot. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek in Amsterdam. Het is verricht door Kalliope Consult en Antropol.

De onderzoekers hebben de uitkomsten van honderd Eigen Kracht-conferenties, waarbij zo’n 1300 personen betrokken waren, tegen het licht gehouden. In Eigen Kracht-conferenties stellen familie, vrienden en bekenden (familiegroep) een hulpplan voor de toekomst op. Een onafhankelijke Egen kracht-coördinator brengt hiertoe het sociale netwerk bijeen.

Grote diversiteit
Het is volgens de onderzoekers, Martin Schuurman (Kalliope) en Catharina Mulder (Antropol) opmerkelijk dat binnen de onderzochte conferenties sprake is van grote diversiteit. Niet alleen in de afkomst van de deelnemers, maar ook op inhoudelijke onderwerpen, gemaakte afspraken en wie deze kan uitvoeren. Dat maakt de toepasbaarheid van Eigen Kracht-conferenties groot, stellen de onderzoekers.

Winst voor de samenleving
De onderzoekers stellen dat Eigen Kracht-conferenties de mogelijkheid en kracht in zich hebben om de inzet van professionals in te wisselen voor inzet uit de familiegroep. Ook maken dit soort plannen de overheid duidelijk wat burgers werkelijk nodig hebben, zodat het beleid daarop gebaseerd kan worden. Dat is winst voor de samenleving, aldus de onderzoekers.

OTS
Uit het onderzoek blijkt verder dat de organisatie van een Eigen Kracht-conferenties bij 22 van 24 kinderen een dreigende ondertoezichtstelling kon voorkomen.

Substitutie van zorg
Het is zinvol de familiegroep om een plan te vragen, concluderen de onderzoekers verder. Vragen aan professionals betreffen voornamelijk opvoeding, woning en financiën. Er is sprake van substitutie van zorg: in 19% van alle acties nemen familie en vrienden taken op zich die anders door professionals worden gedaan. In 41% van de plannen wordt helemaal niet om zorg van professionals gevraagd, omdat de familiegroep de zorg volledig overneemt. Volgens de onderzoekers levert dat niet alleen een besparing op kosten van professionele zorg maar ook een toename van de sociale cohesie en behoud van regie bij de familiegroep.

Inzet familiegroep
Ook blijkt uit dit onderzoek dat de actie en inzet van de familiegroep in de plannen bijzonder groot is. Ondanks aanbod van professionele hulp wordt 86% van de benodigde acties in eigen kring uitgevoerd. Uit de acceptatie door de professionals blijkt dat de onderbouwing van de plannen voldoet aan eisen die Bureau Jeugdzorg stelt. ‘De resultaten van het onderzoek laten zien dat Eigen Kracht-conferenties naadloos aansluiten bij de doelstellingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bereikt, nl. regie en verantwoordelijkheid nemen door burgers zelf’, aldus de onderzoekers.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.Naar homepageRelevante categorieën: