Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Toename ondertoezichtstellingen bij vechtscheidingen

Het lijkt steeds vaker te gebeuren dat de kinderrechter een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreekt bij echtscheidingen die met grote conflicten over de kinderen gepaard gaan, zogenaamde vechtscheidingen.
Toename ondertoezichtstellingen bij vechtscheidingen

 

Om hoeveel gezinnen het precies gaat is niet te zeggen, maar volgens schattingen van experts gaat het om zo’n 25 tot 35 procent van het totaal aantal ondertoezichtstellingen.
 
Gezinsvoogden lijken bovendien moeite te hebben met de hulpverlening die de complexe situaties van OTS in combinatie met vechtscheidingen met zich meebrengen.
 
Ouderschapsplan
Sinds 2009 zijn ouders verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Daarin worden afspraken gemaakt over verzorging, communicatie en omgang. Wanneer ouders daar zelfstandig niet uitkomen kunnen zij hun geschil voorleggen aan de kinderrechter.
 
Omgangs-OTS
Ernstige en voortdurende conflicten tussen ouders die in scheiding liggen, kunnen een zeer nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Kinderrechters kunnen dan een ondertoezichtstelling uitspreken. Professionals spreken in de wandelgangen over ‘de omgangs-OTS’.
 
Regeling op gang brengen
Het actualiteitenprogramma De Vijfde Dag (EO) besteedde onlangs aandacht aan het verhaal van een gescheiden vader. Zijn ex blijkt zich – ondanks gerechtelijke uitspraken over de omgang – niet aan de omgangsregeling te houden. Inmiddels is zijn zoon onder toezicht gesteld van een bureau jeugdzorg in de hoop de door de rechter vastgestelde omgangsregeling op gang te brengen. In het programma blijkt dat dit maar gedeeltelijk lukt en ook dat het conflict zich alleen maar lijkt te verharden. Jan Dirk Sprokkereef,  vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland benadrukte in De Vijfde Dag het belang van het kind. ‘We kiezen vaak voor de minst slechte optie. De kwestie van de waarheidsvinding blijft een moeilijk punt.’
 
Klachten
De Nationale Ombudsman en Kinderombudsman onderzochten na klachten de rol van de gezinsvoogd bij de omgangs-OTS. ‘Met name de complexiteit van de verhalen die aan ons werden voorgelegd, heeft geleid tot dit onderzoek’, aldus een voorlichter van de Nationale Ombudsman. Begin november werd het rapport De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen gepubliceerd.
 
Knelpunten
In het rapport komen de belangrijkste knelpunten aan bod. Daarnaast bevat het aanbevelingen voor de uitvoeringspraktijk van de bureaus jeugdzorg, de samenwerking in de keten en het hulpverleningsaanbod. Het rapport laat ook goede praktijken de revue passeren die in de keten of bij de bureaus jeugdzorg al tot de dagelijkse praktijk behoren.
 
Twee gezinsvoogden
Bureau Jeugdzorg Amsterdam (BJAA) zet al geruime tijd twee gezinsvoogden in bij vechtscheidingen. Zowel de ouders als het kind krijgen een gezinsvoogd toegewezen. Een belangrijk uitgangspunt is dat er altijd met beide ouders samen wordt gesproken door de gezinsvoogd. In de gesprekken staat niet het gelijk van de ouders, maar de gezamenlijke inspanning voor een gezond klimaat van het kind centraal. Bestuurder Erik Gerritsen: ‘we werken systemisch, ook al gaat het in feite om ex-gezinnen. Bij negen van de tien ouders die in conflict zijn, heeft dit resultaat. Uiteindelijk willen ouders het beste voor hun kind.’ 


Naar homepageRelevante categorieën:

OTS |

Reacties op dit artikel:


Alexandra
30 januari 2013 - 10:35


Ik heb de problematiek van binnenuit nu al 20 jaar ervaren, als moeder, leerkracht en life coach. Er heeft een omwenteling plaats gevonden in deze jaren, op cultureel en op juridisch gebied. Er heerst veel verwarring: bij alle betrokken instanties: de veranderingen zijn niet bij te houden. Als verzorgende (en gezaghebbende) ouder heb ik inmiddels geleerd om het zo simpel mogelijk te houden (a la mindfulness): Een kind is erbij gebaat om op te groeien in een zo rustig, veilig en stabiel mogelijke omgeving. Dat is de belangrijkste basisvoorwaarde waar alle ontwikkeling op stoelt. Iemand zal daar zorg voor moeten dragen, hoeveel verwarring en gedoe er ook is bij alle betrokken instanties.
Het ideale beeld is (in onze cultuur) dat de 2 natuurlijke ouders gezamenlijk zorgen voor stabiliteit en alle noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van hun kinderen. Tegelijkertijd is het volkomen legaal en geaccepteerd in onze cultuur dat (een van de) ouders vertrekken uit het huwelijk of relatie, en een eigen plan trekken, ook als er kinderen zijn. Er zijn weinig tot geen culturele mechanismen in ons sociaal klimaat ingebed die helpen garanderen dat ouderschap een succesvolle onderneming gaat zijn, laat staan dat dat zo zal blijven. Het spanningsveld begint dus eigenlijk al in onze cultuur: vrijheid versus verantwoordelijkheid. Dat is niet zomaar op te lossen!
Mensen zijn culturele wezens, maar er is ook de biologie. Om het simpel te houden: Bij zoogdieren, waar de mens toe behoort, heeft het kroost bij vrijwel bij alle soorten voldoende aan de zorg van een enkele stabiele en zorgzame ouder. Bij de mens zijn veel voorbeelden te noemen van kinderen die goed terecht komen, ook nadat ze een van de biologische ouders niet meer zien: Isaac Newton, President Obama, om er maar 2 te noemen. Zou het niet veel eenvoudiger zijn om een beleid te ontwikkelen wat zich richt op een simpele oplossing, in plaats van alle energie te steken in het trachten uit te zoeken wat de oorzaak is van de strijd en alle aandacht te stoppen in het het probleem, waardoor iedere betrokkene steeds verder verwikkeld en verward raakt, en het einde zoek is?
Je kunt een probleem namelijk niet oplossen op hetzelfde niveau waarop het is ontstaan.
Alleen vanuit een situatie van rust en veiligheid is er ruimte om nieuwe perspectieven te zien, nieuwe dingen te kunnen leren, en de sociale interactie naar een nieuw niveau te tillen.

Olaf Stomp, redactie Sozio-SPH
07 december 2012 - 16:20


In aanvulling op mijn vorige stukje: voor de volledigheid en om misverstanden te voorkomen: ik bedoel de anonieme schrijver van het stukje met de titel "Goed ingevoerd in Amsterdamse jeugdzorg"

Olaf Stomp, redactie Sozio-SPH
07 december 2012 - 15:26


Beste anonieme schrijver van het bericht,
U roept redacties op, waaronder die van Sozio-SPH, geen verhalen meer te plaatsen van Erik Gerritsen zonder dat zeer goed te controleren. Ik raad u aan om zorgvuldig te formuleren. Het gaat hier niet om een verhaal van Erik Gerritsen maar een nieuwsbericht over een door
experts uit de jeugdzorg gesignaleerde tendens van een toename van OTS’ en bij vechtscheidingen. Naar goed journalistiek gebruik hebben
we daar van betrokkenen uit diverse geledingen reacties op gevraagd, waaronder die van Erik Gerritsen. Het ondoenlijk en onwenselijk om deze citaten - waarin kort de algemene werkwijze wordt toegelicht - op feitelijke onjuistheden te gaan checken.

Goed ingevoerd in Amsterdamse jeugdzorg
06 december 2012 - 21:26


Er zijn vreselijk veel klachten juist op dit gebied over BJAA. Erik Gerritsen onderdrukt die klachten met harde hand. Aan OTS-kinderen die naast de mishandeling en verwaarlozing ook nog in vreselijke vechtscheidingen zitten, doet men niets. Kinderen die hun vaders bijvoorbeeld nooit zien en daar zoveel verdriet van hebben, die ook nog worden verwaarloosd en mishandeld door hun moeders. Het is intriest en BJAA doet niks. Dit is gewoon weer het zoveelste PR-verhaal van Erik Gerritsen, die bekend staat om onwaarheden en zoveel mogelijk OTS-en verkopen. Heel triest dat de maatschappij daar dan in gelooft en het ondertussen helemaal niet waar is dat kinderen daar standaard in worden beschermd. In de praktijk krijgen kindren met enorme problemen soms een OTS alleen voor hun obsesitas. Gaat een gezinsvoorgd alleen mee naar de dietiste en dat is het dan. Redacties kunnen beter geen verhalen meer van Erik Gerritsen plaatsen zonder dat zeer goed te controleren. Want deze man is alleen maar op PR uit en ondertussen is er zo vreselijk veel kinderleed in Amsterdam juist vanwege de te kort schietende zorg van BJAA.


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.