Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Toename aangiften seksueel misbruik via internet

Het aantal aangiften van jongeren die via internet seksueel misbruikt zijn, is fors toegenomen.

254 In 2009 tegenover 190 in 2008. Dat meldt de politie.

Topje van de ijsberg
Volgens de politie gaat het slechts om het topje van de ijsberg: het werkelijk aantal kinderen dat seksueel misbruikt is via internet zal veel meer zijn dan de 254 aangiften. Stichting Mijn Kind Online vraagt met de politie aandacht hiervoor. Het advies van de stichting: praat met kinderen over hun seksuele ervaringen via internet, om te voorkomen dat ze een grens overgaan die ze niet willen.

Moeilijk
Praten over seks vinden veel ouders moeilijk. Praten over seks op internet al helemaal: de meeste volwassenen hebben zelf als tieners op heel andere manieren geëxperimenteerd. Niet op internet. En daardoor ligt het niet zo voor de hand om met hun kinderen hierover te praten. En toch is dat nodig, want dat kan veel narigheid voorkomen.

Brochure
Om opvoeders op weg te helpen, heeft de stichting Mijn Kind Online een brochure gemaakt: Verliefd op internet (10+). Deze is gratis op te halen bij het politiebureau, of aan te vragen bij Digivaardig & Digibewust (zie www.mijndigitalewereld.nl).  Maar ook als pdf is hij te lezen en uit te printen (zie de link onder dit artikel).

Wat kan er mis gaan?
In de meeste gevallen waar de politie mee te maken krijgt, betreft het kinderen die overgehaald zijn om zich te ontkleden voor de webcam om daarna seksuele handelingen met zichzelf te verrichten. Kinderen staan er in veel gevallen niet bij stil dat de beelden door de vrager worden opgenomen. Uiteindelijk worden deze beelden ingezet als chantagemiddel, om de kinderen tot nog meer over te halen. In het ergste geval worden die beelden als kinderporno verspreid op het internet.

Ontucht
In enkele gevallen zijn de opnamen gebruikt om kinderen te dwingen tot een ontmoeting, waarna ontucht volgde.

Strafbaar
Seksueel kindermisbruik op internet is strafbaar. Sinds begin 2010 zijn ook de voorbereidingshandelingen tot misbruik strafbaar geworden, zoals chatten met het doel te komen tot seksuele handelingen. Dat is grote winst, want ook al is de dader niet geslaagd in het ontmoeten van het kind, dan toch kan hij vervolgd worden.

Jongeren onderling
Kinderen die slachtoffer zijn geworden, zijn niet zelden verliefd geweest op de dader. Vaak is er ook niet zo'n heel groot leeftijdverschil. En als dat er wel is, weten de slachtoffers daar meestal van: het is juist wel spannend, als de ander veel ouder is, hoewel ze ook niet goed door hebben wat zo'n leeftijdverschil betekent. In de praktijk merken ze daar ook niet veel van: via internet vallen dat soort verschillen snel weg.

Binnen relatie
Het misbruik kan dus ook plaatsvinden binnen een relatie. Als er dan iets mis gaat, is het voor slachtoffers dan juist heel moeilijk om erover te praten. Niet met de eigen ouders, maar ook niet met politie. Dat ze opzettelijk in de val gelokt zijn, is al helemaal moeilijk te bevatten. Het is belangrijk met kinderen hierover te praten: het is niet overbodig om duidelijk te maken aan een kind dat je altijd beschikbaar bent, als er iets mis gaat op gebied van relaties, verliefdheid of seks. Ook als gaat om iets wat via internet gebeurd is.

Riskant
‘Als opvoeder wil je ook niet de boodschap brengen dat internet alleen maar riskant is’, aldus een bericht op de site van Mijn Kind Online. ‘Tieners sluiten nu eenmaal vriendschap, er wordt geflirt en ze experimenteren met seks. Dat hoort erbij. Ook via internet. Praat in ieder geval over hun eigen grenzen, stimuleer hen na te denken over dát ze grenzen mogen bepalen, waar die grenzen liggen en dat verliefdheid en flirten via internet kwetsbaar maakt. Geniet, maar wees ook alert op mogelijk misbruik: niet alles is wat het lijkt, en zeker online niet.’

Campagne
De politie heeft contact gezocht met stichting Mijn Kind Online om ouders en scholen voor te lichten over tieners en internet. Een centrale rol in de campagne speelt de voorlichtingsbrochure 'Verliefd op Internet', die seksueel misbruik op internet bespreekbaar maakt. Ouders en scholen kunnen op het politiebureau deze gratis voorlichtingsbrochure ophalen, maar ook aanvragen via www.mijndigitalewereld.nl, de website van Digivaardig &Digibewust (een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties). Digivaardig & Digibewust is partner in de campagne.

 Bron: Stichting Mijn Kind OnlineNaar homepageRelevante categorieën: