Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Tips om migrant beter te bereiken

Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de Nederlandse wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij 'diversiteitsproof werken'. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken. Om hen te helpen inclusiever te werken, heeft het Verwey-Jonker Instituut een 'diversiteitskader' opgesteld.
Tips om migrant beter te bereiken

 

Gezinnen met een migratieachtergrond die hulp nodig hebben, weten de weg naar wijkteams vaak slecht te vinden. Andersom worstelen wijkteams met het bereiken van deze bewoners. Gebrek aan kennis en maatwerk, maar ook schaamte en onbekendheid met hulpverlening spelen hierbij een rol.

Voor álle doelgroepen
Het diversiteitskader 'Wijkteams voor álle doelgroepen effectief' is een totaalpakket voor wijkteams en gemeenten om het aanbod van wijkteams optimaal te laten aansluiten bij de diversiteit aan bewoners in de wijken. Het is een hulpmiddel om afhankelijk van de lokale situatie en ambities een eigen groeimodel op te stellen.

Vijf bouwstenen
Aan de hand van vijf bouwstenen (de werkwijze, de competenties van medewerkers, de teamsamenstelling, de samenwerking met informele netwerken in de gemeente en het proces) geven onderzoekers voorbeelden en praktische tips om in haalbare stappen toe te werken naar een meer diversiteits-sensitieve hulpverlening.
Bron: Verwey-Jonker InstituutNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.