Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Tijdig signaleren van aandoening bij verstandelijk beperkte moet beter

Begeleiders in de gehandicaptenzorg moeten lichamelijke en psychische klachten bij hun cliƫnten op tijd signaleren.
Tijdig signaleren van aandoening bij verstandelijk beperkte moet beter

Die aanbeveling is afkomstig uit de studie ‘Gezond Ouder met een verstandelijke beperking’ (GOUD) door prof. Dr. Heleen Evenhuis van het Erasmus MC. Aan het onderzoek deden 1050 mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking mee.

 

Actiever opsporen

Uit de studie is gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking, die woonachtig zijn in een zorginstelling, erg ongezond oud worden. Qua fitheid, aantal chronische ziekten en medicijngebruik zijn zij op 50-jarige leeftijd al te vergelijken met kwetsbare 75-plussers in de algemene bevolking.

De gevolgen van chronische ziekten moeten daarom al vanaf jonge leeftijd actiever worden opgespoord en behandeld, klinkt uit het onderzoek.

 

Veel medicijnen

Vijftigplussers met een verstandelijke beperking hebben veel chronische ziekten. Ze gebruiken dan ook flink wat medicijnen: 40 procent gebruikt er permanent vijf of meer. Het frequente gebruik van zware gedragsmedicijnen draagt bij aan een groter risico op hart- en vaatziekten. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat huisartsen en apothekers eens  kritisch kijken welke medicijnen echt nodig zijn. Om gedragsmedicatie nog verder te verminderen spreken de onderzoekers van het vervangen van medicatie voor deskundige begeleiding.

 

Dagelijks bewegen

Volgens de onderzoekers moet het vanzelfsprekend worden dat de cliënten dagelijks bewegen en dan zó dat ze er fit van worden of blijven. De vijftigplussers hebben gemiddeld een slechte conditie door veel te weinig lichamelijke activiteit. Daardoor hebben ze op jongere leeftijd een hoger risico op verlies van kracht en balans, vallen, botontkalking en botbreuken. Binnen de GOUD studie is een beweegprogramma ontwikkeld en uitgetest. De resultaten laten zien dat ouderen met een verstandelijke beperking te motiveren zijn tot actief bewegen en er ook baat bij hebben.

 

Begeleiders niet alleen

De begeleiders staan niet alleen voor de taak om actiever te signaleren om zo de gezondheid van hun cliënten te verbeteren. Een andere organisatie van de langdurige zorg en van het zorgaanbod is ook nodig volgens het rapport. Daarnaast kunnen apothekers, huisartsen maar ook opleidingen meehelpen om het probleem op te lossen. Het rapport raadt het onderwijs aan daarom specifieke lesprogramma’s aan te bieden voor begeleiders.

 

Uitslagen van het rapport inzien

 

Bron: Erasmus MCNaar homepageRelevante categorieën: