Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Tijdig signaleren doe je samen

Het signaleren van een licht verstandelijke beperking leidt vaak tot het aanpassen van handelen. Het is daarmee de sleutel die ervoor zorgt dat mensen met een LVB op allerlei vlakken kunnen meedoen.

Belangrijk is hierbij wel dat het signaleren op tijd gebeurt, niet alleen in de zin van leeftijd, maar ook in het proces. Dat loont, want voorkomen is beter (én goedkoper) dan genezen. MEE pleit daarom voor het breder organiseren van tijdig signaleren vanuit een integrale, domeinoverstijgende blik, met goede schakels tussen signalering, integrale diagnostiek, (gezins-) ondersteuning en afstemming tussen keten partijen. Met als uitgangspunt nieuwsgierigheid en het kijken naar mogelijkheden.

Bestel het fysieke nummer hier. Naar homepage