Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Thuiszorg nodig? Dit vergoed je zorgverzekering

Thuiszorg is bedoeld voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of door ouderdom. Waar je recht op hebt, ligt aan de situatie. De thuiszorg krijg je vaak vanuit de basisverzekering of vanuit de gemeente vergoed. Hoe dit precies zit, leggen we je hieronder uit.
Thuiszorg nodig? Dit vergoed je zorgverzekering

Vergoeding thuiszorg

Thuiszorg krijg je vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt hier vaak wel een eigen bijdrage voor. Mocht je voor deze eigen bijdrage een vergoeding willen ontvangen, dan kun je je hier ook aanvullend voor verzekeren. Bij het afsluiten van je zorgverzekering is het dan verstandig verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.

Het kan ook zijn dat de thuiszorg soms geregeld wordt door de gemeente waarin je woont. Bijvoorbeeld voor hulp bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp of begeleiding bij zelfstandig functioneren. Thuiszorg voor terminale zorg regel je via de zorgverzekeraar. De zorgaanbieder wordt dan voor je gekozen.

Thuiszorg via persoonsgebonden budget

Wil je liever zelf de thuiszorg uitkiezen? Dan kun je ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kun je dan je zelfgekozen zorgaanbieder betalen. Dit betekent ook dat je de administratie en betalingen dus in eigen beheer hebt. Wel blijft het zorgkantoor controleren of je gebruik maakt van verantwoorde zorgverleners.

Iedereen die langdurige zorg thuis nodig hebt, kan gebruik maken van het pgd. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ongeacht je leeftijd. Je inkomen heeft wel invloed op de hoogte van het pgb. Ook voor het pgb geldt vaak een eigen bijdrage. Deze kun je zelf berekenen op de website van het CAK.

Vier vormen persoonsgebonden budget

Als je de keuze maakt van een pgb, krijg je te maken met de verschillende vormen. Welke vorm het beste bij jou past, ligt weer aan jouw indicatie.

  1. Wet langdurige zorg (Wlz)
    Mensen die chronisch ziek zijn of ernstige lichamelijke beperkingen hebben, hebben vaak 24/7 zorg nodig. Deze mensen kunnen dan gebruik maken van zorg vanuit de Wlz. Een Wlz-indicatie moet je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ).
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Is er alleen hulp thuis nodig? Bijvoorbeeld met het huishouden of bepaalde hulpmiddelen? Dan kun je gebruik maken van het pgb vanuit de Wmo. Dit kun je aanvragen bij de gemeente waarin je woont. Zij bepalen dan welke zorg je nodig hebt en waar je recht op hebt in jouw situatie.
  3. Zorgverzekeringswet (Zvw)
    Voor mensen die persoonlijke verzorging nodig hebben, is er een pgb vanuit de Zvw. Dit kan bijvoorbeeld ook een kind met autisme zijn. De wijkverpleging valt hier ook onder. Deze zorgvraag je aan bij je zorgverzekeraar.
  4. Jeugdwet
    Een pgb via de Jeugdwet is voor kinderen en jongeren die hulp of ondersteuning nodig hebben bij bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of begeleiding. Ook deze zorgvraag je aan via de gemeente. Mocht je niet in aanmerking komen, dan kun je ook gebruik maken van de zorg in natura. Als je gebruik maakt van zorg in natura, krijg je hulp van zorginstellingen. De zorg, administratie en betalingen worden dan vanuit de gemeente geregeld.

Geen eigen risico

Voor wijkverpleging, thuiszorg en zorg vanuit de Wlz en Wmo betaal je geen eigen risico.Naar homepage