Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Te weinig van veel : schrijf!

Armoede, schulden, uitsluiting, huisvesting: op teveel van de inwoners in ons land is dat van toepassing. De juni-editie van Sozio gaat hiermee aan de slag. Kinderen, jongeren, ouderen, nieuwkomers/migranten - maar ook arbeidsongeschikten, dak- en thuislozen en ook 'nieuwe' armoede door woonlasten, scheidingen. Kortom: een waaier aan onderwerpen binnen één thema.
Te weinig van veel : schrijf!

 

De inhoud van het blad ligt dicht tegen de praktijk van veldwerkers én de actualiteit - dus daarom:

Heb jij zelf een goed idee voor een artikel? Je visie, je aanpak, casuïstiek : schrijf het op in 800 tot 2200 woorden en stuur het aan de redactie. Check hier de auteursrichtlijnen. En stuur voor 21 april je bijdrage aan sozio@mailswp.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter informatie: In de digitale kennisbank sociaaldigitaal is ook al het nodige opgenomen over het thema armoede of het thema inclusieNaar homepage