Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Studeercoach app over autisme

Er is een webapp gelanceerd die studenten en leerlingen met autisme helpt beter hun werk, opdrachten en gebruik van online tools te organiseren. Ook is een er instructiesite voor docenten gelanceerd.
Studeercoach app over autisme

De app is een initiatief van het dr. Leo Kannerhuis, Kairo expertisecentrum voor autisme, HAN-docenten en het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme. De app kwam tot stand met steun van de provincie Gelderland.

 

Studeercoach

Kairo-onderzoekers kwamen tot de conclusie dat het plannen en organiseren vaak een groot struikelblok is. Begeleiding hierin bij de start van een opleiding en monitoring van beter gedrag kan veel rendementsverbetering opleveren.

Daarnaast is winst te halen bij het verbeteren van de kennis bij docenten, waardoor de aansturing naar leerlingen goed verbeterd. Daarop is als hulpmiddel de app Studeercoach ontwikkeld.

 

Wat doet de Studeercoach-app?

De Studeercoach-app opent in een nieuw venster stelt de student vragen wanneer hij of zij een probleem heeft, waardoor stapsgewijs aan een oplossing wordt gewerkt. Denk hierbij aan stages, plannen van opdrachten, communiceren met een groep, gebruik van lesrooster en agenda.

 

Samenwerking met Hogeschool

Het HAN Instituut Applied Sciences droeg bij tot de ontwikkeling van de app door te testen met pilotgebruikers en te werken aan het onderdeel 'hoe om te gaan met electronische leeromgevingen'. Het lectoraat onderzocht het effect.

 

Bij crisiservaringen wordt de app niet gebruikt, maar wel vooraf en achteraf. Daardoor kan het aantal crisiservaringen bij studenten met autisme afnemen. Dat gaven de pilotgebruikers aan via interviews en enquêtes. Net als bij reguliere studenten nam de kennis van planning toe, maar nog niet het gedrag. In upgrades van de app worden daarom verbeteringen ingebouwd.

 

Autisme voor Docentensite

Naast de Studeercoach-app is 'Autisme voor Docenten' ontwikkeld: www.autismevoordocenten.nl. 

Deze site bevat video's met ervaringen van leerlingen en docenten. In beeld komen beschrijvingen en oplossingen van waar men tegenaan loopt, ondersteund met teksten. Op deze manier zijn video-onderdelen goed te gebruiken voor voorlichtingen aan medestudenten. De site heeft een leerroute ingebouwd, zodat allerlei onderdelen gestructureerd aan bod komenNaar homepageRelevante categorieën: