Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Strijders

Dit is een verkennend onderzoek naar de rol van meiden binnen de straatcultuur van Delfshaven. Vrijwel alle Nederlandse en internationale literatuur over straatcultuur gaat over mannen. Niet alleen ligt de focus van deze onderzoeken op de gedragingen van mannen, ook zijn zij degenen die worden geïnterviewd, geobserveerd en geanalyseerd.
Strijders


Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek (Roks & Van den Broek, 2020) en de werkpraktijk van Stichting JOZ lijken echter ook jonge vrouwen een belangrijke rol te vertolken binnen het leven van de Rotterdamse straat. 

 In dit onderzoek komen daarom nadrukkelijk de meiden – en de professionals die met hen werken – aan het woord. Centraal binnen deze studie staat de vraag welke rol meiden innemen binnen de straatcultuur van Delfshaven. Om antwoord te geven op deze vraag hebben we achtereenvolgens gekeken naar de manier waarop meiden zich binnen deze setting presenteren,  de  positie  die  zij  innemen  en  de  manier  waarop  zij  betrokken  zijn  bij zorgwekkende thema’s. Aan de hand van deze verkennende studie hopen we een eerste indruk te geven van de rol die meiden innemen binnen de context van de straat.

Lees het onderzoek gratis via Sociaal Digitaal.

 Naar homepage