Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Stop femicide! Teken de petitie

In Nederland wordt er gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord om haar ‘vrouw-zijn’. Jaarlijks komen er in Nederland gemiddeld 44 vrouwen om het leven door femicide. In ruim driekwart van de gevallen is de dader de partner of ex-partner van de omgekomen vrouw.
Stop femicide! Teken de petitie

In 1978 vond in Nederland het eerste grootschalige protest plaats tegen geweld tegen vrouwen. In de afgelopen 30 jaar zijn er naar schatting ruim 1.300 vrouwen in Nederland het slachtoffer geworden van femicide. Er zullen nog veel meer slachtoffers volgen, als we nu niets doen. Wij hebben allemaal -politiek, hulpverlenende instanties, onderwijzers, media en maatschappij- een verantwoordelijkheid te nemen in het keren van het tij.

Geweld tegen vrouwen mag niet langer alleen het probleem van vrouwen en vrouwenorganisaties zijn. De daders van femicide zijn mannen, maar niet alle mannen zijn daders. We hebben mannen nadrukkelijk nodig om hieruit te komen. Iédereen is nodig, in de strijd tegen femicide.

Klik hier om de petitie te ondertekenen.Naar homepage