Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Ouderenzorgorganisatie Driezorg onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Driezorg in Zwolle onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie is er sprake van structurele tekortkomingen in de zorg en de borging van doorgevoerde verbeteringen ontbreekt.
Ouderenzorgorganisatie Driezorg onder verscherpt toezicht

Stichting Driezorg biedt ouderenzorg op elf locaties in de regio Zwolle. Van december 2013 tot juni 2014 stond locatie Berkumstede van Stichting Driezorg onder verscherpt toezicht. Naar aanleiding daarvan droeg de inspectie Stichting Driezorg op om verbeteringen in de hele organisatie door te voeren. Op 11 november 2014 bezocht de IGZ locatie Rivierenhof om die verbeteringen te beoordelen. Toen bleek dat er nog veel structurele tekortkomingen waren. Vooral op het gebied van dementie pasten de kennis en vaardigheden van medewerkers niet bij de zorgbehoefte van cliënten. Ook waren de cliëntendossiers niet op orde en was de medicatieveiligheid onvoldoende.

 

'Risico's onvoldoende in beeld'

Ondanks het eerdere verscherpt toezicht, heeft de Raad van Bestuur van Stichting Driezorg de risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg nog onvoldoende in beeld. Afspraken met de inspectie om verbeteringen in de hele organisatie door te voeren zijn niet waargemaakt. Het bestuur moet binnen een half jaar beoordelen of alle locaties van de stichting voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg en passende maatregelen nemen als dat nodig is.

 

Het verscherpt toezicht geldt voor zes maanden. In die periode zal de inspectie onverwachte bezoeken brengen en gesprekken voeren met de bestuurders.

 

Bron: Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)Naar homepageRelevante categorieën: