Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Steun daadkracht professionals in sociale sector’

De kracht van de sociale professionals ligt in het nemen van besluiten. Dat stelt Martijn van Lanen naar aanleiding van het proefschrift dat hij 7 juni verdedigt aan Tilburg University. Sociale professionals tonen voortdurend lef en ondernemerschap omdat hun besluiten altijd risico’s met zich meebrengen.
‘Steun daadkracht professionals in sociale sector’

De organisaties waarin zij werken moet zich daarom niet blind staren op regels en protocollen, maar professionals maximaal steunen in het nemen van deze besluiten.

 
Professionaliteit sociale sector
In zijn proefschrift is de auteur op zoek gegaan naar de professionaliteit van de sociale sector, naar opvattingen daarover en verschijningsvormen ervan. Hij bekeek onder meer wat er gebeurt op de werkvloer en tijdens gesprekken met cliënten: welke patronen er zijn te ontdekken en wat de meerwaarde is van de professional in de interactie met cliënten. De essentie van de professionaliteit is beslissen, beslissen en nog eens beslissen, concludeert hij.
 
Effectiviteit zit in besluiten
De tragische zaak van de broertjes uit Zeist die door hun vader vermoord werden, deed het debat over de effectiviteit van de sociale sector weer oplaaien. Uit dit onderzoek blijkt dat de effectiviteit niet zit in het blindelings toepassen van evidence-based methoden, maar in het nemen van besluiten en daarmee perspectief bieden aan de cliënt in kwestie.
 
Ingrijpende besluiten
Sociale professionals helpen cliënten met veel kennis, kunde en empathie vooruit door ze perspectief op de eigen regie (terug) te geven. Hierbij moeten er niet zelden ingrijpende besluiten genomen worden, die van grote impact zijn op het leven van de cliënt. Het nemen van deze besluiten, waarvan de consequenties vaak niet vooraf te overzien zijn vraagt lef en ondernemerschap. Om een sociale professional goed te laten functioneren is het van belang dat er erkenning is dat deze besluiten risico’s met zich mee brengen, en dat de professional maximaal gesteund wordt in de beslissingen die hij neemt.
 
Bron: Tilburg University


Naar homepage