Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Stemmen horen hoeft geen stoornis te zijn

Auditieve verbale hallucinaties, oftewel stemmen horen, zijn niet per definitie onderdeel van een psychotische stoornis.
Stemmen horen hoeft geen stoornis te zijn

 

Dat blijkt uit onderzoek van Kirstin Daalman van het UMC Utrecht. Haar onderzoek vergelijkt stemmenhoren tussen gezonde proefpersonen en psychotische patiënten. Daalman promoveert op 29 oktober op dit onderzoek aan de Universiteit Utrecht.


Overeenkomsten

Daalman heeft gevonden dat er een aantal overeenkomsten zijn tussen stemmen die gezonde proefpersonen horen en psychotische patiënten, bijvoorbeeld de luidheid van de stemmen verschilt niet (meestal iets zachter dan spreekvolume), en het aantal stemmen is ook gelijk (gemiddeld 7-11 stemmen). Er zijn echter ook fundamentele verschillen, zoals de emotionele lading (patiënten worden vaker bang van de stemmen dan gezonde proefpersonen) en de frequentie van de stemmen (patiënten horen ze gemiddeld vaker). 


Uit dit onderzoek blijkt dat bij stemmen horen aandachtsprocessen, verwachtingen en afwijkingen in het onderdrukken van hersenprocessen een belangrijke rol spelen.

 

Bron: Universiteit UtrechtNaar homepageRelevante categorieën: