Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Stel bijzonder lectoraat voor professionele passie in’

Hogescholen zouden een nieuw lectoraat moeten inrichten: het bijzonder lectoraat voor professionele passie. Deze aanbeveling doen Marc Räkers en Jurja Steenmeijer in het komende nummer van Sozio dat 13 februari a.s. verschijnt.
‘Stel bijzonder lectoraat voor professionele passie in’

‘Wij stellen voor dat de hogescholen in het sociaal domein gezamenlijk een bijzonder en mobiel lectoraat inrichten’, aldus Räkers en Steenmeijer. ‘Het bijzonder lectoraat voor professionele passie. En de stichting Beroepseer  is misschien wel de geschikte partij om dit lectoraat te “huisvesten”. De speciale opdracht van dit bijzondere lectoraat moet zijn om zich alleen, maar wel in de ruimste zin des woords, bezig te houden met het fenomeen “passie voor je vak”. Goede vakmensen zonder passie voor hun vak bestaan immers niet, daar zijn we het wel over eens. Desondanks zijn de mechanismen die de passie voor het vak naar de achtergrond dringen nogal sterk, soms zelfs onrustbarend dominant. Als tegenwicht moet dit bijzonder lectoraat voor de professionele passie onvoorwaardelijk ‘vrijgesteld’ zijn om ons hier telkens weer op te wijzen. Op alle mogelijke manieren: met colleges, publicaties, website, ludieke acties en wat er maar te verzinnen valt. Ook als het net even niet goed uitkomt. Juist dan! Als een luis die op verzoek van de pels regelmatig -en onverwacht- een tot nadenken stemmende jeuk veroorzaakt.’

 

Reactie Stichting Beroepseer

De Stichting Beroepseer is enthousiast over het initiatief van Räkers en Steenmeijer, zo meldt de stichting bij monde van directeur en initiatiefnemer Alexandrien van der Burgt. ‘Als het woord “passie” vervangen wordt voor “betrokkenheid” staat de stichting Beroepseer heel positief tegenover het initiatief voor een lectoraat voor de professionele betrokkenheid en wil de stichting daar ook verantwoordelijkheid voor nemen.’

 

Lees meer hierover in het februarinummer van Sozio.

 

Marc Räkers is werkzaam voor de stichting Eropaf! en het lectoraat outreachend werken van de Hogeschool van Amsterdam. Jurja Steenmeijer is trainer en adviseur bij MDC Jeugd. Beiden zijn beide redactielid van Sozio.

  

 


 Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën: