Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Specialistische jeugdulp in de buurt: Utrecht gaat er voor

Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor alle Utrechtse kinderen en gezinnen integrale specialistische teams voor jeugdhulp in de buurt: zorg op maat dicht bij huis. Ook heeft de aanbesteding als doel om meer Utrechtse kinderen thuis te laten opgroeien: dat is het uitgangspunt van de gemeente Utrecht, die daartoe een aanbesteding heeft georganiseerd.

 

De gemeente Utrecht zoekt voor deze aanbesteding 1 tot 4 zorgpartners, waarmee vanaf 1 juli 2019  wordt gewerkt zodat er voldoende tijd is voor een goede overgang naar de nieuwe situatie.

 

Vernieuwing jeugdzorg
Vanaf 2020 werken professionals zoals de orthopedagoog, systeemtherapeut en (GZ-) psycholoog in alle Utrechtse buurten. Dat maakt een intensieve samenwerking mogelijk met het gezin en andere betrokkenen, zoals huisarts, buurtteam, school, sportclub, familie en vrienden. Een specialist kan bijvoorbeeld meedenken met de gezinswerker van het buurtteam, zonder dat er een verwijzing of overdracht nodig is. Hulp en ondersteuning wordt eenvoudig, tijdig en zo intensief als nodig geboden. De zorg kan op school, thuis of op de voetbalclub in de buurt geboden worden. Met deze verandering organiseert Utrecht de jeugdzorg eenvoudig en meer samenhangend.

Opgroeien in een gezin
Met de aanbesteding werkt Utrecht ook aan de ambitie om alle Utrechtse kinderen op te laten groeien in een gezin, bij voorkeur in hun eigen vertrouwde omgeving. In het eigen gezin waar dit kan, in een andere gezinsvorm zoals bijvoorbeeld een pleeggezin wanneer dit nodig is.

Specialistische teams
De specialistische teams in de buurt bieden kinderen, jongeren en hun ouders hulp die aanvullend is op de basiszorg van huisartsen, jeugdartsen en buurtteams. De professionals in deze teams worden in overleg met ouders en jongeren ingeschakeld door de huis- of jeugdarts, het buurtteam of SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland) wanneer een kind meer of andere zorg nodig heeft dan zij kunnen bieden.

Ruimte voor professionals
We bouwen hiermee voort op de ervaringen die we als gemeente samen met onze partners hebben opgedaan in de pilot Extr@Utrecht. Zo leren we uit de pilot dat ouders en kinderen het prettig vinden om in de buurt terecht te kunnen voor hulp. Ook waarderen zij het dat ze de keuze hebben om af te spreken op kantoor, thuis of op school. Daarnaast zien  professionals dat het lukt om meer op maat en integraal zorg te bieden door het aansluiten op de basiszorg en het werken vanuit de leefwereld van de jongeren en ouders. Verder ervaren ze meer ruimte voor het naadloos toevoegen van hun expertise, en in een netwerk in de buurt te werken. Zij hebben minder last van administratieve rompslomp en meer plezier in het werk. We willen dat vanaf 1 januari 2020 alle professionals die werken met Utrechtse kinderen en gezinnen deze ruimte hebben en de ruimte houden om hun expertise te ontwikkelen. Daarom is dit een belangrijk gespreksonderwerp in de dialooggesprekken in de aanbesteding.

 

Bron: Gemeente UtrechtNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.