Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Sociale professional nodig bij contact tussen kwetsbare en weerbare burger

Duurzame contacten tussen burgers met en zonder beperking gaan niet vanzelf. Met hulp van een professional zoals bij de methode TijdvoorElkaar lukt het wel. Femmianne Bredewold onderzocht in opdracht van Movisie projecten TijdvoorElkaar in onder andere Utrecht en Zeist. De methode blijkt van grote waarde.
Sociale professional nodig bij contact tussen kwetsbare en weerbare burger

De welzijnswerker betrekt buurtbewoners bij het project TijdvoorElkaar. Deze professional, sociaal makelaar genaamd in het geval van TijdvoorElkaar, speelt een belangrijke rol volgens het rapport. Daarin staat te lezen: ‘Het niet reëel is te verwachten dat er spontaan duurzaam contact tussen burgers met en zonder beperkingen tot stand komt.’ Dat betekent dat de welzijnswerker buurtbewoners aan elkaar koppelt en ondersteuning biedt in het contact. Zo kan voorkomen worden dat de kwetsbare afhankelijk wordt van het contact, of de ander overvraagt. Daardoor durven zij  gemakkelijker hulp te vragen.

 

Decentralisaties

Het rapport haalt de huidige beleidstrend aan, die voorschrijft dat mensen met beperkingen hun eigen welzijn vormgeven en daarbij niet meer dan nodig een beroep doen op professionals. Het onderzoek toont dat professionals zeker nodig zijn: ‘Met ondersteuning van professionals kunnen wederkerige en duurzame contacten op gang komen tussen meer weerbare en kwetsbare burgers. Deze contacten dragen bij aan de sociale integratie van kwetsbare burgers’, is de conclusie uit het onderzoek. Daarnaast onderzocht Bredewold ook de contacten tussen mensen met een beperking onderling. Zij vinden (h)erkenning en hulp bij elkaar. Het principe van wederkerigheid heeft bij hen een positieve uitwerking: zij leren een nieuwe, gevende rol aannemen.

 

De methode TijdvoorElkaar

Woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen in Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Eindhoven en Haarlem voerden de afgelopen jaren TijdvoorElkaar-projecten uit. Via een website en een sociaal makelaar kunnen buurtbewoners elkaar informeren over wat zij voor elkaar kunnen en willen betekenen. Bijvoorbeeld ramen wassen, boodschappen doen of hulp bij computer­gebruik. TijdvoorElkaar brengt buurtbewoners met elkaar in contact door concreet iets voor elkaar te betekenen, zo worden contacten tussen mensen gestimuleerd en ontstaan duurzame relaties tussen buurtbewoners. Deze contacten dragen bij aan de sociale integratie van kwetsbare burgers.

 

Duurzaam kost geld

‘De methode, indien op de juiste manier toegepast’, luidt de belangrijkste conclusie van het onderzoek, ‘kan van grote waarde zijn voor het bewerkstelligen van duurzame contacten tussen burgers met en zonder een beperking.’ Die conclusie baseert zich niet alleen op het onderzoek naar TijdvoorElkaar maar ook op diverse andere onderzoeken. Daaruit blijkt dat zonder dergelijke projecten contacten tussen mensen met en zonder beperking amper van de grond komen. Bredewold onderschrijft dat TijdvoorElkaar een effectieve methode is, ‘maar onder druk staat door de bezuinigingen. Het is de vraag of duurzame contacten tussen burgers met en zonder beperking niet verloren gaan.’

 

Bron: Movisie

 

Klik hier om het rapport te lezen

 

Eerder verschenen nieuws over dit onderwerp: 

Mensen met verstandelijke beperking kunnen elkaar prima steunen

Gevolgen vooroordelen over stoornissen onder de aandacht

Dreigend tekort aan mantelzorgers voor thuiswonende ouderenNaar homepageRelevante categorieën:

LVB |