Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Sociaal werkers moeten investeren in hun vakmanschap’

Sociaal werkers kunnen in de uitvoering van die taken een belangrijke rol vervullen, maar zullen moeten investeren in hun vakmanschap. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad in haar adviesrapport ‘Sociaal werk op solide basis’. Dat is deze week aangeboden aan staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn.
‘Sociaal werkers moeten investeren in hun vakmanschap’

De Gezondheidsraad doet in het rapport een aantal aanbevelingen. Zo moeten VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opdracht geven tot de uitvoering van een substantieel stimuleringsprogramma Maatschappelijke ondersteuning dat kennisontwikkeling, kennisverspreiding en vakmanschap bevordert. De raad roept verder onder meer sociaal werkers op zich aan te sluiten bij hun beroepsorganisatie en gezamenlijk het beroep van sociaal werker uit te werken tot een volwaardige professie met een stevige kennisbasis. Ook vindt de Gezondheidsraad dat gemeenten eisen moeten stellen aan de kwaliteit van de sociaal werkers.

 

Duurzame kwaliteitsverbetering

Marlies Veldhuijzen van Zanten, de voorganger van Van Rijn had om het advies van de Gezondheidsraad gevraagd. Ze vond namelijk dat kwaliteit van de beroepsuitoefening van sociaal werkers in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ‘achterbleef bij de verwachtingen’. Zij vond dat voor een duurzame kwaliteitsverbetering een goed functionerend kennissysteem nodig was en vroeg de raad daarover om advies.

 

Kennisnetwerk

De Gezondheidsraad nam de handschoen op rond dat door Veldhuijzen geopperde kennissysteem. Volgens de raad moeten er een - onderling met elkaar verbonden - landelijk en regionaal kennisnetwerk komen. Het landelijk kennisnetwerk zou dan moeten voorzien in de verzameling, verrijking en verspreiding van de beschikbare kennis en stelt, aansluitend bij regionale kennisagenda’s, de nationale kennisagenda voor het sociale domein op. Professional-onderzoekers en een krachtige beroepsorganisatie zijn volgens de raad ook onmisbaar in het kennissysteem.

 

Reacties

MOgroep – brancheorganisatie van welzijn en maatschappelijke dienstverlening – en kennisinstituut Movisie reageren verheugd op het advies. Beide instellingen zijn blij dat de Gezondheidsraat pleit voor een stimuleringsprogramma in het sociaal werk. Maar ze verlangen ook een bijbehorende financiële impuls. Marijke Vos, voorzitter MOgroep: ‘De afgelopen jaren zijn er miljoenen geïnvesteerd in kennisprogramma’s voor de gezondheidszorg en de jeugdzorg; de tweede lijn. Hoog tijd voor een forse investering in een kennisprogramma voor sociaal werk.’ Marijke Steenbergen, bestuurder Movisie: ‘Heel goed als er nu ook geïnvesteerd gaat worden in een duurzaam kennissysteem in de sociale sector. Behalve geld vraagt dat ook om een stevige, meerjarige en gecoördineerde inzet van alle partijen. Terecht dat de Gezondheidsraad hierop wijst.’

 

De Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. De raad heeft als taak om de regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.

 

Download het rapport

Het gehele rapport: ‘Sociaal werk op solide basis’Naar homepageRelevante categorieën: