Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

‘Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen uit schaamte, zelfverwijt en angst’

Gevoelens van schaamte, zelfverwijt, angst en de verwachting geen steun te ontvangen en de schuld te krijgen verklaren grotendeels dat slachtoffers van (online) seksueel geweld niet of nauwelijks praten over wat ze hebben meegemaakt. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’.
‘Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen uit schaamte, zelfverwijt en angst’


Het Centrum Seksueel Geweld werkte in dit onderzoek samen met Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds Slachtofferhulp.

Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben seksueel misbruik meegemaakt en de helft daarvan worstelt met de gevolgen daarvan. ‘De eerste stap naar hulpverlening is zogenaamde disclosure, ofwel aan iemand vertellen wat jou is overkomen’, legt Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld uit. ‘Maar onderzoek toont aan dat een derde van de mannelijke slachtoffers en een kwart van de vrouwelijke slachtoffers nooit een disclosure heeft gedaan. En dat is schrijnend, wetende dat velen (langdurig) lijden aan psychische en lichamelijke problemen, zoals posttraumatische stressstoornis, angststoornissen bekkenbodemproblemen en seksuele problemen. Met professionele hulp kunnen deze problemen worden verholpen. Door de drempels voor disclosure te onderzoeken, willen we kansen blootleggen voor hulpverleners om de disclosure te vergemakkelijken en te versnellen.’

Voor het onderzoek zijn slachtoffers onderzocht die anoniem contact zochten met de chatfunctie van het Centrum Seksueel Geweld (www.chatmetcsg.nl). De drempel die het meeste beschreven werd, is de verwachting om geen hulp of steun te ontvangen van de eigen omgeving na de disclosure. Daarnaast worden schaamte en zelfverwijt als drempels voor disclosure benoemd, en geven slachtoffers aan bang te zijn voor de gevolgen van onthulling voor henzelf – bijvoorbeeld vergelding door de dader – of voor anderen, inclusief de dader. Ook denken veel slachtoffers dat zij na de onthulling de schuld zullen krijgen of niet geloofd worden. Bicanic: ‘Slachtoffers hebben een diepe overtuiging dat het niet goed afloopt als ze gaan praten.’

Lees het hele rapport hier.

Bron.Naar homepage