Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Sensitief voor zingeving in de dagelijkse praktijk van het sociaal werk

Zingeving is de motor onder sociaal functioneren. Het is het fundament onder sociaal werk. Zingeving staat daarom vaak opgenomen als kernwaarde in strategische beleidsplannen van sociaalwerkorganisaties. En een van de zeven leefgebieden van het beroepscompetentieprofi el van Sociaal Werk (2018) is zingeving. Maar hoe uit zich dit eigenlijk in de dagelijkse praktijk?

Sociaal werk houdt voor een groot deel in dat je mensen ondersteunt om hun leven een stukje mooier of zinvoller te maken; een stukje meer betekenis te geven. Dus natuurlijk doen sociaal werkers aan zingeving. Reflectie op het eigen handelen en aannames hierin kan echter zinvol zijn om te kijken hoe zingeving in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk gaat, en wat je daarvan wilt leren en verder ontwikkelen. Dat is wat we doen in het actieonderzoek ZINSITIEF: sensitief voor zingeving in sociaal werk (looptijd april 2020-april 2022). In ZINSITIEF kijken we onder andere naar (1) hoe de gevoeligheid van sociaal werkers en vrijwilligers S voor zingevingsvragen, die kunnen spelen onder thuiswonende ouderen, versterkt kan worden, (2) welke passende ondersteuningsmogelijkheden er voor ouderen zijn, en (3) op welke manier en met welke professionals en vrijwilligers hierin kan worden samengewerkt. Een van de activiteiten die we hebben gedaan is het organiseren van casusbesprekingen met (A) sociaal werkers, vrijwilligers, ouderen en geestelijk verzorgers en met (B) leden van een multidisciplinair overleg van wijkprofessionals in Dalfsen (in totaal vijf in maart-april 2021). Zie een voorbeeldcasus in kader 1.

Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage