Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Scriptie over gamegedrag kinderen wint Horizon Studieprijs

Laura Wiskerke heeft de Horizon Studieprijs gewonnen voor haar doctoraalscriptie over gamegedrag van kinderen. De bekendmaking was 1 september in het Parktheater in Alphen aan den Rijn.

Laura Wiskerke verrichte haar onderzoek tijdens haar studie pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Wiskerke werkt bij de Bascule, centrum voor psychiatrische zorg in Amsterdam. Ze werd daar vaak geconfronteerd met de vraag van ouders, ‘leer mij beter om te gaan met het gamegedrag van mijn kind’. Daarom besloot ze haar scriptie aan dit onderwerp te wijden. Haar onderzoek geeft antwoord op de vraag welke kinderen kwetsbaar zijn voor compulsief gamegedrag. En op de vragen: lopen kinderen met psychosociale problemen meer kans op dat gedrag en hoe moeten ouders en hulpverleners daarbij handelen?

Twee andere genomineerden
Voor de Horizon Studieprijs waren twee andere genomineerden: Mark Nijssen die onderzoek deed naar residentiële hulpverlening in het Leerhuis en Debbie Schoot die haar onderzoek richtte op leerlingen met depressieve klachten en de leervoorwaarden voor hen.

Horizon Studieprijs
De Horizon Studieprijs is een initiatief van Horizon in Rotterdam, een organisatie voor jeugdzorg en speciaal onderwijs. Het doel van de prijs is het stimuleren van de wetenschappelijk ondersteuning van de hulpverlening aan jeugdigen met psychosociale problemen. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden en de uitgave van de scriptie in de Horizon Publicatie-reeks. Ook de twee andere genomineerde scripties zijn in die reeks verschenen (zie onder).

Gamegedrag van kinderen
Het Leerhuis
Leerbelemmeringen bij angstig-depressieve kinderen



Naar homepage



Relevante categorieën: