Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Scan meet interculturele competenties hulpverlener

'Bewustwordingsscan' brengt in beeld hoe hulpverleners communiceren met migrantengezinnen.

De scan is ontwikkeld door IVA Beleidsonderzoek en Advies, onderdeel van de Universiteit van Tilburg en staat sinds kort online. Het belangrijkste doel ervan is bewustwording. Het is geen test waarvoor de hulpverlener kan slagen of zakken, benadrukken de ontwikkelaars. De hulpverlener kan de uitkomsten voor zichzelf houden en/of met zijn leidinggevende in gesprek gaan hoe hij zijn competenties rond interculturele communicatie kan vergroten. Volgens Ad van de Wakker, adviseur van het kenniscentrum PON in Noord-Brabant en betrokken bij de ontwikkeling van de scan, hebben de makers met de scan geen wetenschappelijke pretenties. 'Het is geen genormeerde test.' Volgens de adviseur reageren hulpverleners die de scan tot nu toe hebben uitgeprobeerd enthousiast. 'Er komt vaak een gesprek mee op gang in de organisatie over interculturele communicatie.
De scan is gratis beschikbaar. Klik hier.

Zie ook bericht over hbo-monitor.Naar homepage