Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Samenwerking Jeugdzorgleert uitgebreid: 6 GI’s bundelen krachten

Op 1 november ondertekenden Partners voor Jeugd (William Schrikker en De Jeugd- en Gezinsbeschermers), Jeugdbescherming Gelderland, Jeugdbescherming Brabant, Samen Veilig Midden Nederland en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond de samenwerkingsovereenkomst Jeugdzorgleert 2022-2025. Het aantal deelnemende Gecertificeerde Instellingen (GI’s) groeit hiermee naar zes. Hun gezamenlijke missie: het verder professionaliseren van de jeugdbescherming in Nederland.
Samenwerking Jeugdzorgleert uitgebreid: 6 GI’s bundelen krachten


Met het ondertekenen van de overeenkomst verbinden de samenwerkende GI’s zich aan de missie, visie en

ambities van Jeugdzorgleert. Zij bundelen hun krachten, kennis en expertise op het gebied van deskundigheids-
bevordering voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gedreven vanuit het belang van de cliënt. Kortom:

effectieve jeugdbescherming door het ondersteunen van de ontwikkeling van de jeugdzorgprofessional.

Petra Stienstra, hoofd Leren en Ontwikkelen, expertisecentrum van Partners voor Jeugd:
“Ik ben ontzettend blij en trots dat we nu met alle samenwerkingspartners deze gezamenlijke
missie en visie onderschrijven. Hiermee blijven we ons de komende jaren sterk maken voor het
vak van de jeugd- en gezinsprofesssionals.”


Samenwerking brengt expertise bij elkaar
Jeugdzorgleert ontwikkelt en organiseert opleidingsprogramma’s, met name gericht op de inhoud van het vak
van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. Zodat deze professionals goed worden toegerust om ouders en
kinderen, die complexe en hardnekkige problemen ervaren in opvoedsituaties, effectief te kunnen helpen. Ook
zijn er programma’s die zich richten op de persoonlijke ontwikkeling van de mensen die dit mooie, maar soms
moeilijke vak uitoefenen.

Door samen te werken komt alle kennis en ervaring van de zes GI’s ten goede aan de opleidingsprogramma’s.
Waardoor deze steeds verder doorontwikkeld kunnen worden. Petra Stienstra: “Door samen te ontwikkelen
brengen we expertise bij elkaar en zorgen we dat we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. Daarnaast
worden budgetten door samen trainingen te organiseren een stuk efficiënter besteed”.
Kwalitatief aanbod aan opleiding en training
Op www.jeugdzorgleert.nl vinden jeugdzorgprofessionals een uitgebreid en actueel aanbod aan kwalitatieve
leertrajecten, aansluitend op de behoefte uit de praktijk. GI’s die nog geen onderdeel van de samenwerking
uitmaken, zijn van harte welkom om aan te sluiten.Naar homepage