Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Samen op in acuut: het werkt!

Vele professionals in het veiligheidsdomein en binnen de zorg spannen zich dagelijks in voor de slachtoffers en daders van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aanpak ‘Samen op in acuut’ gaat uit van een nauwe samenwerking tussen politie, Veilig Thuis en/of crisisdiensten vanaf het allereerste moment in een crisis. Het primaire doel is het herstellen van de veiligheid in acuut onveilige situaties van huiselijk geweld.

Hierin pakt elke instantie zijn eigen rol maar de beschikbare informatie over het gezin wordt bij elkaar gelegd en de partners kijken gezamenlijk naar de best mogelijke oplossing voor de betreffende situatie. Op het moment dat de situatie niet meer acuut is en de directe veiligheid van de betrokkenen is geborgd wordt er gezamenlijk gekeken naar een goede opvolging.

Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage