Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Rutte III mist sociale visie'

Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland mist een krachtige sociale visie, en ziet in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III (getiteld 'Vertrouwen in de toekomst') weinig terug van de uitdagingen waar gemeenten voor staan in het sociaal domein.
'Rutte III mist sociale visie'


Sociaal Werk Nederland ziet in het regeerakkoord 'verder wat budgetten om gaten te dichten die eigenlijk structurele oplossingen nodig hebben'. De brancheorganisatie doelt op budget voor achterstandskinderen en laaggeletterdheid; de gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers die met 'kwetsbaren' werken, en maatschappelijke diensttijd voor jongeren.

Innovatie en transformatie
In de Rijksbegroting was al een bedrag van driemaal 18 miljoen euro opgenomen voor de brede transformatie in het sociaal domein. Het is nog niet duidelijk of er nu een transformatiebedrag bij komt. De ondersteuning voor de transformatie jeugdhulp krijgt ook een vervolg: van 2018 tot en met 2020 jaarlijks 18 miljoen. Voor stedelijke regio’s wordt de systematiek met citydeals, als onderdeel van de Agenda Stad voortgezet.

Preventie
Sociaal Werk Nederland is content met het 'preventie-akkoord', waarvoor de vereniging mede gepleit heeft. Het kabinet stelt voor preventie en gezondheidsbevordering dit jaar 170 miljoen beschikbaar. Daarna twintig miljoen euro per jaar. De 'focus' van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht, vindt Sociaal Werk Nederland. Daarnaast inzet op onbedoelde (tiener)zwangerschappen en voorkomen van depressie en zelfdoding bij met name bij LHBTI jongeren. Tot slot mag wat Sociaal Werk Nederland betreft in de lijn van Machteld Huber – de bedenkster van het concept 'positieve gezondheid' – ook wel meer geïnvesteerd worden in sociale oplossingen die gezond maken.
Bron: www.sociaalwerknederland.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.