Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Rolmodellen versterken seksuele weerbaarheid bij Turkse en Marokkaanse jongens

Rolmodellen die laagopgeleide jongens van Turkse en Marokkaanse afkomst leren respect te hebben voor de grenzen van meisjes. Dat is een onderdeel van de nieuwe voorlichtingsmethode ‘Be A Man! Liefde, relatie en seks; wat is OK?
Rolmodellen versterken seksuele weerbaarheid bij Turkse en Marokkaanse jongens

Laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond lopen relatief veel kans om in situaties terecht te komen waarbij zij hun eigen grenzen of die van anderen overschrijden, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. De methode ‘Be A Man!’ is dan ook voor deze specifieke doelgroep ontwikkeld en houdt rekening met hun achtergrond. De methode is erop gericht jongens te leren respectvol om te gaan met grenzen als het gaat om relaties en seks. Kenmerkend aan de methode is de inzet van peer educators: jonge mannen met dezelfde culturele achtergrond die als rolmodel fungeren.

 

Zelfde kenmerken als doelgroep
Peer educators, voorlichters die een aantal dezelfde kenmerken hebben als de doelgroep, worden ingezet om voorlichting te geven over thema’s zoals seks waar de jongens thuis niet over kunnen of willen praten. De peer educators zijn iets ouder dan de doelgroep, maar jong genoeg waardoor de jongens hen vragen durven stellen. Tijdens zeven pilots die werden geëvalueerd door onderzoeksinstituut TNO bleek dit effectief te zijn. De jongens durfden (soms voor het eerst!) open en vrij te praten over seksualiteit.

 

De gehele methode
De gehele methode ‘Be A Man!’ bestaat uit een toolkit voor peer educators, een handleiding voor organisaties en een opleidingsaanbod voor nieuwe peer educators. Klik hier voor meer informatie.Naar homepageRelevante categorieën: