Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Rode bieten; koud of warm. Hoe eet jij ze?

Ouders met een Antilliaanse achtergrond hebben relatief vaak een negatieve beleving van hun eigen opvoedingscompetentie en er is in deze gezinnen relatief vaak sprake van opvoed- en opgroeiproblemen. Hoewel jeugdigen met een migratieachtergrond geholpen worden in de intensievere vormen van jeugdzorg, lijkt de lichtere vorm van zorg zoals wijkteams en jeugd- en geestelijke gezondheidszorg minder toegankelijk voor hen.

Waardoor komt dit, en wat kunnen we nog leren in de hulpverlening als het gaat om het aansluiten bij deze groep Nederlanders? Dit is een eenvoudig voorbeeld van verschil in perspectief dat ik vaker tegenkom in de hulpverlening. Wat hier gebeurde, namelijk dat verschillende zienswijzen bij elkaar komen, was prachtig, maar gebeurt niet heel vaak.

Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage