Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Risico op schizofrenie voor blowende adolescent

Jongeren die tijdens hun adolescentie blowen lopen een groter risico om psychotische symptomen te ontwikkelen dan jongeren die in die leeftijdsfase geen cannabis gebruiken.
Dat  blijkt uit literatuuronderzoek van het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht.
 
Relatie
 
Onderzoek heeft aangetoond dat er een relatie is tussen het gebruik van cannabis, en het ontwikkelen van psychosen en psychotische symptomen op latere leeftijd.Vaak wordt hierbij een oorzakelijk verband gesuggereerd, terwijl dit met epidemiologisch onderzoek (onderzoek dat die de invloed van levensstijl, gezondheidstoestand en andere persoonlijke of sociale factoren op de verspreiding van een ziekte in kaart brengt, red.) niet vastgesteld kan worden omdat dit type onderzoek zich hiervoor niet leent.
 
Verklaring vanuit biologie
 
Wel wordt causaliteit plausibeler wanneer epidemiologische bevindingen ondersteund worden door een verklaring vanuit de biologie.
Recente technologische ontwikkelingen in neurobiologisch onderzoek hebben nieuwe inzichten verschaft over de ontwikkeling van de hersenen, met name tijdens de adolescentie.
Aangetoond is dat de prefrontale cortex en projecties van bepaalde hersendelen naar de hersenschors en van de hersenschors naar dieper gelegen hersendelen tijdens de adolescentie nog belangrijke veranderingen ondergaan.
Afwijkingen in de ontwikkeling van de prefrontale cortex wordt algemeen beschouwd als een cruciaal aspect van schizofrenie.

Literatuuronderzoek
 
Raymond Niesink van het Trimbos-instituut en Matthijs Bossong van de Universiteit Utrecht hebben een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd en komen tot een hypothese over hoe die relatie tussen cannabis, adolescentie en schizofrenie vanuit de neurobiologie kan worden verklaard.
In het overzichtsartikel dat onlangs verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Progress in Neurobiology leggen zij uit hoe het gebruik van cannabis tijdens de adolescentie de ontwikkeling van de prefrontale cortex verstoort en zo kan leiden tot het ontstaan van psychosen en psychotische symptomen.
 
Klik hier om het betreffende artikel te lezen.
Bron: Trimbos-instituut


Naar homepageRelevante categorieën:

ggz |