Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Resultaatvolgend budget Leeuwarden werkt'

Het Sociaal Wijkteam Oud Oost in Leeuwarden is vorig jaar een experiment gestart met een ‘resultaatvolgend budget’ in hulp aan huishoudens. Het uitgangspunt is het huishouden in plaats van het domein jeugd, Wmo of participatie. ‘Er wordt gewerkt vanuit een totaaloplossing en niet vanuit de regels,’ zegt sociaal werker Evert-Jan Aarden.
'Resultaatvolgend budget Leeuwarden werkt'

 

Het experiment met het resultaatvolgend budget is onderdeel van de City Deal 'De Inclusieve Stad', waarin vijf steden samenwerken aan een nieuwe aanpak in het sociaal domein. ‘In plaats van vanuit de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet apart te kijken, wordt het financieren van een gezin centraal gesteld,' legt Aarden uit. 'Wat willen zij, welke oplossingen zien zij? Daardoor zijn er geen beperkingen aan verbonden, zoals "wat kan er vanuit de Wmo?". Er wordt integraal gekeken naar een totaaloplossing en wat daarvoor nodig is.'

Medische behandeling
Volgens Aarden leidt het tot professionele oplossingen die beter aansluiten bij de bewoners. Zo werd een nieuwe medische behandelmethode vergoed voor een inwoonster die dat zelf niet kon betalen. De behandeling was succesvol en daardoor kon ze een opleiding gaan volgen en uit de uitkering komen. ‘Als we het probleem op de reguliere manier hadden benaderd, was dit nooit gelukt,’ zegt Aarden.

Hulpverlening op sportschool
Jonge ondernemers met een sportschool wilden jongeren in de sportschool helpen uit de problemen te komen door ze met behulp van sporten discipline bij te brengen en ‘op te voeden’. Maar ze waren geen zorgaanbieder. Via het resultaatvolgend budget konden zij toch betaald worden voor de geboden hulp tegen een scherp tarief. Het resultaat: tevredenheid bij alle betrokkenen. De sportschool werd gecontracteerd zorgaanbieder.

Mensen beter helpen
‘Deze doorbraken kunnen we realiseren door ze te onderbouwen vanuit rechtmatigheid, rendement en betrokkenheid,’ zegt Aarden. 'Hierdoor kunnen we het aan de wethouder en de buurvrouw uitleggen. Het uitgangspunt is de vraag of we met hetzelfde geld mensen beter kunnen helpen. Het wijkteam moet vertrouwen van de gemeente krijgen dat je iets mag doen wat afwijkt. En er de tijd voor krijgen. Ook moet een sociaal werker zelf durf tonen om het echt anders aan te pakken. Niet iedereen zal dat gaan doen op die manier, er gaat veel tijd overheen voordat er echt verandering plaatsvindt,’ aldus Aarden.

Verspreiden over gemeenten
Het is de bedoeling het resultaatvolgend budget in meerdere gemeenten toe te passen via de City Deal en het Instituut voor Publieke Waarden. Aarden is een van de trainers die daarbij helpen. ‘Wat we geleerd hebben, kunnen we delen. We moeten organisatieoverstijgend werken om het project naar de volgende fase te brengen. De problematiek in het sociaal domein is per gemeente anders, zelfs per wijk, maar de methode is overal toepasbaar met lokale vragen.’
Bron: www.gemeente.nuNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.