Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Relatie ervaringsdeskundigheid en herstel nog niet vanzelfsprekend

Er is nog een behoorlijk verschil in de manier waarop ervaringskennis wordt ingezet door ggz-instellingen. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Trimbos-instituut.

De inventarisatie is gemaakt in het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid). De bevindingen staan in een nieuwe publicatie (zie onder).

Verschillen
De auteurs stellen dat in sommige instellingen ervaringsdeskundigheid nauw gelieerd is aan de ondersteuning van herstelprocessen van cliënten en aan het herstelgericht maken van bestaande zorgpraktijken. ‘In andere instellingen worden herstelprocessen niet duidelijk onderscheiden van behandelprocessen, waardoor de ervaringsdeskundige eerder optreedt als ondersteuner van de bestaande zorg.’

Cultuuromslag
Verder is er volgens de auteurs een cultuuromslag in organisaties nodig om herstelgericht denken te bevorderen. Een omslag die jaren kan duren. ‘Een veelvoorkomende valkuil is dat men start met de aanstelling van ervaringsdeskundigen, voordat duidelijk is welke rol zij gaan vervullen en wat hun positie is ten opzichte van de bestaande zorg. Ook worden ervaringsdeskundigen soms in het diepe gegooid, omdat er geen ondersteuning voor hen geregeld is.’

Succesfactoren
Uit de voorbeelden komen ook succesfactoren naar voren, menen de onderzoekers. ‘Allereerst moeten ervaringsdeskundigen de ruimte krijgen om een visie op herstel en ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. Het management kan in de beginfase vooral geld en ruimte beschikbaar stellen om dit proces te faciliteren. Na een ontwikkeling in de luwte, moet er vanuit de organisatie op alle niveaus actief gewerkt worden aan de verspreiding van de visie, het creëren van draagvlak en het stimuleren van concrete activiteiten. Ook moeten goede randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigen gecreëerd worden, zoals scholing, intervisie en coaching.’

N. van Erp, D. Boertien, G. Scholtens, S. van Rooijen. Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning. Voorbeelden uit de geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Trimbos-instituut & Kenniscentrum Phrenos.  Artikelnummer AF1068.

Bron: Trimbos-instituut



Naar homepage



Relevante categorieën:

ggz |