Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Regiocoördinator' tegen mishandeling en geweld

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden krijgen op 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Deze gaat de samenwerking tussen de betrokken instanties verder verbeteren om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.
'Regiocoördinator' tegen mishandeling en geweld

 

'Ieder kind, ieder mens, dat te maken krijgt met huiselijk geweld is er één te veel,' zegt Jacqueline Koops, wethouder sociaal domein in Stichtse Vecht (ChristenUnie/SGP, foto): 'Juist in de Week tegen de kindermishandeling staan we daarbij stil. Er zijn veel organisaties betrokken bij het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk aan de politie, buurtbemiddeling, scholen, maatschappelijk werk, consultatiebureaus, de medewerkers van het sociaal wijkteam of de huisarts. De gemeenten in de regio stellen samen een regiocoördinator aan die de samenwerking tussen deze organisaties verder verbeterd. Zo kunnen we onze aanpak versterken. Dat is nodig, want geweld stopt niet vanzelf.'

Huiselijk geweld
Kindermishandeling of huiselijk geweld verwoest levens. Naast het persoonlijk leed, krijgen veel slachtoffers ook andere problemen zoals met hun gezondheid, op het werk, met huisvesting of geld. In 2016 waren er in de provincie Utrecht ruim 7.000 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Landelijke cijfers laten zien dat meer dan 45 procent van de bevolking ooit in zijn leven slachtoffer was van huiselijk geweld. Landelijk zijn ruim 200.000 personen jaarlijks slachtoffer van ernstig, structureel huiselijk geweld. Jaarlijks zijn naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van verwaarlozing of mishandeling.
Bron: Gemeente Stichtse VechtNaar homepage