Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

QueZ: nieuw instrument om te werken vanuit zelfregie

Organisaties in zorg en welzijn willen en moeten steeds meer werken vanuit de eigen regie van de mensen die zij ondersteunen. Zij zijn op zoek naar instrumenten die hen daarbij kunnen ondersteunen. Daarom heeft MOVISIE 'QueZ, vragen naar zelfregie' ontwikkeld. Dit is een instrument voor professionals en vrijwilligers die (meer) willen werken vanuit zelfregie.
QueZ: nieuw instrument om te werken vanuit zelfregie

 

 Richting geven aan je leven 
 Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, ook wanneer je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. Dat betekent dat iemand, zoveel als mogelijk, zeggenschap heeft over zijn leven en ondersteuning. Werken vanuit zelfregie vraagt een gerichte aanpak van professionals, van vrijwilligers, van organisaties en van de gemeente.
 
Wat is het?
QueZ verwijst naar ‘Questions Zelfregie’. Het is een praktisch instrument bedoeld voor professionals die (meer) willen werken vanuit de eigen regie van mensen in kwetsbare situaties. Ook vrijwilligers kunnen er gebruik van maken. In de brochure vinden zij twee reeksen vragen:
vragen voor het gesprek met cliënten, specifiek bedoeld om de zelfregie te stimuleren;
en reflectievragen voor casuïstiekbespreking of intervisie met collega’s.
Achterin de brochure zitten vier losse kaarten met de belangrijkste vragen naar zelfregie, om te gebruiken tijdens het gesprek met cliënt. Deze kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Door ze bijvoorbeeld op tafel te leggen en de cliënt te vragen een thema te kiezen waarover hij graag in gesprek wil gaan.
 
Eerste ervaringen
De vragen in QueZ zijn bedacht in samenwerking met professionals van verschillende organisaties. Zij hebben de vragen uitgeprobeerd in intervisiegesprekken en casuïstiekbesprekingen. De vragen hielpen hen om sneller tot de inhoudelijke kern van het werk te komen en om zelfregie te vertalen naar het gesprek met de cliënt.

Bestellen
QueZ, vragen naar zelfregie is gratis te downloaden (exclusief losse kaarten) of te bestellen voor € 15,00 per 10 exemplaren (inclusief losse kaarten) via www.movisie.nl/publicaties.


Naar homepageRelevante categorieën: