Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Professionals moeten meer oog hebben voor mantelzorgers

Beroepskrachten kunnen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken door het netwerk van een cliƫnt in te schakelen. Veel mantelzorgers weten niet hoe dat moet en hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Professionals moeten meer oog hebben voor mantelzorgers

‘Het is altijd maar stressen, stressen, stressen. Je hele lijf is gestrest, elke dag weer. Op een gegeven moment weet je niet beter, het hoort er gewoon bij’, geeft een mantelzorger aan in het nieuwe onderzoek ‘Hulp geboden’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. ‘Je pijngrens wordt hoger. En je incasseringsvermogen groter.’

 

Ondersteuning nodig

In de nieuwe verzorgingsstaat wordt er meer van de burgers en het netwerk van een hulpbehoevende verwacht. Daardoor neemt de druk op mantelzorgers toe en is het belangrijk dat beroepskrachten overbelasting op tijd signaleren. Mantelzorgers hebben het vaak zelf niet in de gaten als ze over hun eigen grenzen heengaan. En als ze het wel merken, vinden ze het vaak moeilijk om om hulp te vragen, blijkt uit onderzoek van het SCP.

 

‘Je zegt op een gegeven moment: tot zo ver en dan niet verder’, vertelt een mantelzorger in het rapport. ‘Maar uiteindelijk kom je daar en ga je er toch overheen.’ Mantelzorgers vinden dat ze ondersteuning nodig hebben bij het vragen van hulp. Professionals als thuiszorgmedewerkers, verpleegkundigen en cliëntenondersteuners kunnen die ondersteuning bieden door na te vragen met wie de cliënt allemaal contact heeft en wie er nog wat extra kan doen. Toch blijkt dat ook sommige beroepskrachten dat moeilijk vinden, omdat opleidingen weinig aandacht besteden aan het in kaart brengen en begeleiden van netwerken.


Daar komt nog bij dat professionals weinig tijd hebben voor het netwerk van een cliënt. De onderzoekers pleiten er daarom voor om deskundigen minder administratieve taken te geven en meer ruimte om zelf te bepalen waar ze hun tijd aan besteden. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het inzetten van meer mantelzorg.

 

Van elkaar leren
Mantelzorgers kunnen van professionals leren om duidelijke grenzen te stellen. Een mantelzorger weet niet altijd wanneer die een cliënt beter zelf iets kan laten doen en wanneer hij of zij iets moet overnemen. Alleen heeft een professional vaak geen tijd om dit uit te leggen.

 

Sommige mantelzorgers voelen zich niet serieus genomen door professionals. En dat terwijl ze toch ander gereedschap in huis hebben. Een groot voordeel van een mantelzorger is dat die de cliënt veel beter kent en daardoor de professional informatie kan geven. Daarnaast kan hij of zij een beroepskracht helpen bij het winnen van het vertrouwen van de hulpbehoevende. Een mantelzorger: ‘Je moet het samen doen. De formele zorg heeft ons nodig en wij hebben de formele zorg nodig.’

 

Lees hier het rapport 'Hulp geboden' van het SCP.

 

Meer nieuwsberichten over dit onderwerp: 
Meedoen aan de Zorgvernieuwingsprijs
Gemeenten bereiken mantelzorgers niet met ondersteuning

 Naar homepageRelevante categorieën: