Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Professionalisering sociaal werk als basis voor participatiesamenleving

Wet passend onderwijs schiet doel voorbij, geen extra zorgleerlingen op gewone scholen, AD 27 mei 2020. Planbureaus: huidig armoedebeleid leidt tot meer arme mensen, NOS.nl 18 juni 2020; Belofte decentralisatie over verbouwing verzorgingsstaat gedeeltelijk geslaagd, Volkskrant, 15 november 2020, later op de dag gevolgd door NRC met Hulp aan kwetsbare burgers nog niet op orde. En: 'Mensen met verstandelijke beperking doen min- der mee in samenleving' op NU.nl 3 december 2020.

 

Lees hier het artikel of word abonnee!

 


Naar homepage