Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Preventie van angst en depressie bij ouderen succesvol

Ouderen hebben 50 procent minder kans op een depressie of angststoornis door bij lichte klachten deel te nemen aan preventieprogramma.
 
 
Dat blijkt uit onderzoek van Nelleke van ’t Veer-Tazelaar. Dit preventieprogramma bestaat uit het stapsgewijs aanbieden van informatie, een zelfhulpcursus, gesprekken met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige of het bespreken van medicatie.
 
Resultaten onderzoek
Van ’t Veer-Tazelaar benaderde voor het onderzoek 170 ouderen met lichte somberheids- of angstklachten, omdat milde problematiek op dit gebied een verhoogd risico betekent op het ontwikkelen van een volwaardige depressie of angststoornis. De helft van de deelnemers kreeg een preventieprogramma aangeboden. Na een jaar bleek dat in deze groep de kans twee keer zo klein was om een volwaardige depressie of angststoornis te ontwikkelen ten opzichte van de groep ouderen die het programma niet gevolgd hadden. De stapsgewijze zorgbenadering in deze studie werkte beter dan gangbare huisartsenzorg. Dit is van groot belang voor de praktijk, want depressie en angst komen vaak voor bij ouderen; ongeveer een derde van de oudere patiënten in de huisartsenpraktijk heeft last van één van beide ziektebeelden en bestaande behandelmethoden bieden te weinig soelaas.
 
De studie van Van ’t Veer-Tazelaar is een van de eerste studies waarin wordt beschreven dat de preventie van depressie en angst (kosten-) effectief en haalbaar lijkt te zijn. De effecten lijken bovendien op langere termijn aan te houden.
 
 
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam


Naar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën: