Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Cyrilla van der Broek en Bas van Lanen
Bussum: Uitgeverij Coutinho
ISBN: 9046902609
336 pagina's . € 31,50
 
 
Recensie door Ferdie Migchelbrink
 
Er verschijnen de laatste jaren heel wat onderzoeksboeken, gericht op het hoger beroepsonderwijs. Over onderzoek toegesneden op zorg en welzijn bestaan maar weinig titels. Nu is er dit boek, dat qua titel heel veel lijkt op mijn succesvolle boek. Nieuwsgierig neem ik de uitgave ter hand: wat verstaan deze schrijvers onder praktijkonderzoek? En: wat heeft dit boek wat mijn boek niet heeft?
Uitvoerig en up to date onderbouwd gaan de auteurs in op de positionering en uitgangspunten van praktijkonderzoek. Praktijkonderzoek wordt opgevat als onderzoek uitgevoerd door de zorg en dienstverleners in hun eigen beroepspraktijk, gericht op verbetering van hun praktijk. Een zorg- en dienstverlener doet onderzoek om zich te professionaliseren en zijn handelen in de beroepspraktijk te verbeteren. Deze visie (uitvoering door beroepskrachten in hun eigen werkpraktijk en om te professionaliseren) vind ik de moeite waard, maar perkt praktijkonderzoek wel erg in tot de eigen beroepsgroep. Dit gebeurt in de beroepspraktijk van zorg en welzijn nog maar mondjesmaat door de “gewone” professional.  
Teleurstellend vind ik dat de auteurs bij de spelregels van praktijkonderzoek komen aanzetten met de klassieke onderzoekseisen inzake validiteit en betrouwbaarheid. Bruikbaarheid komt eerder kort aan orde. Dertig jaar contractonderzoek en onderzoeksadvies in zorg en welzijn hebben mij en vele anderen geleerd dat bruikbaarheid eis nummer 1 is in praktijk(ge)richt onderzoek. Als je als onderzoeker geen bruikbaar onderzoek levert, hoe goed het ook zit met de validiteit en betrouwbaarheid, dan kun je verder onderzoekswerk wel vergeten.
Na deze kritische kanttekeningen, nu het goede nieuws. In de hoofdstukken 3 t/m 9 wordt concreet en praktisch het onderzoeksproces beschreven. De auteurs staan gedegen en uitgebreid stil bij de aanleiding en start van een praktijkonderzoek. De rol van literatuuronderzoek wordt helder beschreven en er worden praktische aanwijzingen gegeven voor bronnengebruik. Je kunt merken dat de auteurs met deze onderdelen veel ervaring hebben opgedaan in hun onderwijspraktijk. Persoonlijk vind ik de analyse wat minder uit de verf komen, maar de voorbeelden maken veel goed.
Tot slot: wie onderbouwd actueel geïnformeerd wil worden over het waarom, hoe en wat van praktijkonderzoek beveel ik aan om hoofdstuk 1 en 2 van dit boek te lezen. Hoofdstuk 3 t/m 9 zijn zeer gedegen, informatief, en goed toegankelijk, maar bevatten inhoudelijk geen echt nieuwe zaken.  


Naar homepageRelevante categorieën: