Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Persoonlijke kwaliteiten hulpverlener bepalen kwaliteit zorg

Een goede hulpverlener in de zorg aan kwetsbare mensen is iemand die niet alleen vaktechnisch bekwaam is, maar ook zijn persoonlijke kwaliteiten kan inzetten in de relatie met de hulpbehoevende.

Dat stelt hoogleraar Petri Embregts van de Universiteit van Tilburg vrijdag 17 juni in haar inaugurele rede ‘Zien, bewogen worden, in beweging komen’.

Hulpverleningsproces vraagt meer aandacht
De context van de hulpverlening aan kwetsbare mensen is aan verandering onderhevig, evenals de rolopvatting van de hulpverlener. Om deze veranderende hulpverlening goed te analyseren en de kwaliteit van zorg te optimaliseren, zou minder aandacht besteed moeten worden aan de beheersbaarheid en meer aan het hulpverleningsproces, betoogt Petri Embregts in haar oratie.

Alle competentiegebieden gebruiken
De kwaliteit van zorg wordt volgens Embregts voor een groot deel bepaald door een betekenisvolle, goede relatie tussen de hulpbehoevende en de hulpverlener. Een goede hulpverlener is niet iemand die louter vaktechnische kwaliteiten laat zien, maar iemand die ook zijn persoonlijke kwaliteiten kan inzetten. Het zijn vooral houding en persoonskenmerken die van invloed zijn op contact maken, afstemmen op de zorgbehoevende, een betrekking of relatie aangaan en deze onderhouden. De hulpverlener zal van alle competentiegebieden gebruik moeten maken om uit te groeien tot een bekwaam en betrokken hulpverlener, aldus de bijzonder hoogleraar.

Specifieke kwaliteiten en vaardigheden hulpverleners verstandelijke beperkingen
Embregts werkt deze relatie tussen hulpverlener en hulpbehoevende uit voor twee beroepsgroepen: begeleiders of ondersteuners in het primaire proces en GZ-psychologen. Bijzondere aandacht krijgen begeleiders die omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en complexe hulpvragen. Van hen worden specifieke kwaliteiten en vaardigheden gevraagd, omdat het juist bij deze mensen moeilijk is om op een menselijke, maar ook effectieve wijze te handelen.

Nieuwe scriptieprijs

Door middel van haar werk slaat Embregts een brug tussen onderzoek, praktijk en opleiden op het gebied van hulpverlening aan kwetsbare mensen, aldus de Universiteit van Tilburg. Petri Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’ en de leerstoel ‘Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog’ aan de Universiteit van Tilburg. Aan de eerste leerstoel wordt de Anton Došen Scriptieprijs verbonden voor de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen. Deze prijs zal in november 2011 voor het eerst worden uitgereikt.

Lees hier meer informatie over de Anton Došen Scriptieprijs.

Bron: Universiteit van Tilburg

 Naar homepage