Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Pedagogische visie jeugdzorg blijft verborgen

In de jeugdzorg lijken waardeneutrale thema’s als effectiviteit en evidence-based practice centraal te staan. Maar jeugdzorginterventies zijn ook uitdrukkingen van ideeën over de “goede opvoeding” en de “goede ontwikkeling”.
Pedagogische visie jeugdzorg blijft verborgen

Tot die conclusie komt onderzoeker Marit Hopman. Op 26 september promoveert zij op haar proefschrift Unraveling the Hidden Curriculum. Values in Youth Care Interventions and Youth Policy aan de Universiteit Utrecht.

 

Waardeneutrale thema’s
Volgens Hopman concentreert de jeugdzorg zich momenteel vooral op objectieve en waardeneutrale thema’s zoals “effectiviteit” en “evidence-based practice”. Ze vraagt zich af of dat een getrouwe weerspiegeling is van de werkelijkheid. ‘Is deze claim voor objectiviteit wel terecht of spelen dit soort normatieve thema’s ook een rol in de keuzes die gemaakt worden in de jeugdzorgsector?’, staat in het persbericht dat bij het proefschrift hoort. 

 

“Goede opvoeding”
Hopman beantwoordt met haar onderzoek de vraag bevestigend. Ze onderzocht de veelal impliciete waarden onderzocht en heeft ze zichtbaar gemaakt. Haar onderzoek toont aan dat jeugdzorginterventies en maatregelen op het gebied van jeugdbeleid niet alleen gebaseerd zijn op feiten en objectieve gegevens, maar dat deze interventies en maatregelen ook uitdrukkingen zijn van bepaalde waarden en ideeën over de “goede opvoeding” en de “goede ontwikkeling”.

 

Belangrijk voor de praktijk
Hoewel de resultaten in het algemeen laten zien dat interventies en beleidsmaatregelen vooral gericht zijn op waarden zoals veiligheid en prestatie, blijken er ook verschillen te bestaan tussen interventies en beleidsmaatregelen onderling en binnen interventie en jeugdbeleid zelf. Volgens het persbericht ‘hebben de resultaten (…) belangrijke implicaties voor zowel de praktijk van de jeugdzorg als voor het onderzoek dat binnen dit werkveld uitgevoerd wordt.’

 

Bron: Universiteit UtrechtNaar homepageRelevante categorieën: