Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Participatie blijft moeilijk voor mensen met psychische problemen

Participatie en eenzaamheid blijven belangrijke aandachtspunten voor mensen met aanhoudende psychische problemen. Dat blijkt uit de laatste peiling van het panel Psychisch Gezien die het Trimbos-instituut heeft gehouden.
Participatie blijft moeilijk voor mensen met psychische problemen

 

Het panel Psychisch Gezien is een groot, landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Zij worden via het panel regelmatig bevraagd over hun rol in de samenleving, actuele kwesties, de geboden zorg en discussies rondom de GGz.
 
Vragen over participatie
In het eerste kwartaal van 2012 hebben 598 leden een vragenlijst ingevuld met voornamelijk vragen over participatie in de samenleving en ondersteuning daarbij.
 
  • Van de panelleden wordt 45 procent door familie en vrienden of door professionals ondersteund bij participatie. Een kwart van de panelleden krijgt hierbij geen ondersteuning. Onder participatie wordt verstaan: het ondernemen van activiteiten buitenshuis, sociale contacten, het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk.
  • Panelleden zijn het minst tevreden over de steun bij het doen/vinden van betaald werk.
  • De helft van de panelleden doet vrijwilligerswerk; veelal bij een cliëntenorganisatie of GGz instelling.
  • Slechts 16 procent van de panelleden heeft een betaalde baan van 12 uur of meer per week.
Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten, ook op het gebied van formele en informele steun en ondersteuning door de gemeente, kunt u de volledige factsheet downloaden.
 
Nieuwe peiling
Eind 2012 start een nieuwe peiling onder de ruim 800 leden van het panel. Het belangrijkste thema is dan het toepassen van dwangmaatregelen in de GGz, zoals afzondering of het toedienen van vocht, voeding of medicijnen tegen iemands wil.
 
Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan het panel of kent u andere mensen die geïnteresseerd zijn? Ga dan naar www.psychischgezien.nl of stuur een e-mail
 
Bron Trimbos-instituut


Naar homepageRelevante categorieën:

ggz |