Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Overheid moet meer doen om kindermishandeling te stoppen’

De overheid moet veel meer regie nemen om kindermishandeling te stoppen. Dat vindt Kinderombudsman Marc Dullaert.

Hij biedt daarover woensdag 23 november een brandbrief aan De Tweede Kamer aan.

De omvang van kindermishandeling in Nederland is verontrustend en onaanvaardbaar. Dat vindt Kinderombudsman Marc Dullaert. Kindermishandeling in Nederland is volgens hem een zeer ernstig en hardnekkig probleem. De overheid heeft de afgelopen jaren weliswaar geïnvesteerd in het scholen van beroepskrachten en in de gezondheidszorg maar dat is niet voldoende, volgens de Kinderombudsman.

Cijfers
Meer dan 118.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling en zeker vijftien kinderen overlijden jaarlijks door kindermishandeling. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat minimaal 34 op de 1000 kinderen in Nederland worden mishandeld. Ondanks het feit dat de overheid meer aandacht is gaan besteden aan kindermishandeling is dit cijfer tóch toegenomen. Dit komt naar voren uit het prevalentie onderzoek van de Universiteit Leiden. De Kinderombudsman heeft diverse partijen bijeengebracht om te komen tot een analyse van de aanpak van kindermishandeling in Nederland en een visie te ontwikkelen over hoe het anders kan.

Brandbrief
De Kinderombudsman biedt 23 november een brandbrief aan de Tweede Kamer aan. Daarin roept hij het parlement op om de overheid meer regie te laten nemen bij de bestrijding van kindermishandeling. Zijn brandbrief is gebaseerd op twee rapporten: één van het Kinderrechtencollectief, die een analyse bevat van de aanpak van kindermishandeling in Nederland.

Gezamenlijk rapport
Daarnaast is er een gezamenlijk rapport van de organisaties het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Bernard van Leer Foundation, Augeo Foundation, MOVISIE, Fier Fryslân en het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak. Zij brengen in hun advies focus aan in de aanpak van kindermishandeling en benoemen drie speerpunten.

Nieuwe aanpak
Vooruitlopend op de presentatie van de nieuwe aanpak kindermishandeling van het ministerie VWS en het algemeen overleg kindermishandeling op 15 december 2011 vraagt de Kinderombudsman de Tweede Kamer met klem extra aandacht te besteden aan dit onderwerp en de inhoud van de twee rapporten nadrukkelijk te betrekken bij de discussie

Kinderombudsman
De Kinderombudsman opereert onafhankelijk en controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid en organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman adviseert het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland.Naar homepageRelevante categorieën: