Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Outreachende methoden zijn geen tovermiddel in de hulpverlening’

Het is de vraag of de hoog gespannen verwachtingen van outreachende methoden ingelost kunnen worden. Zeker als het om de psychosociale hulpverlening aan multiprobleemgezinnen gaat.
Dat schrijft Sjef de Vries in zijn artikel in het komende nummer van SoziO-SPH dat 13 april verschijnt. De Vries is methodiekontwikkelaar en opleider in het maatschappelijk werk. Hij is directeur van het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NCMW).
 
Primaire behoeften op orde
Volgens De Vries komen, tegen de verwachting in, door het outreachend werken maar weinig onontdekte probleemgevallen naar voren. ‘Dit patroon is ook zichtbaar bij het veel geroemde Achter de voordeur-project Bureau Frontlijn in Rotterdam. Dit begeleidingsprogramma lijkt het meest geschikt voor het op orde krijgen van de primaire behoeften: de financiën en administratie met betrekking tot het wonen op orde, routine in het huishouden, aanmelding bij diverse instanties, ingeschreven bij de huisarts, enzovoort.’
 
Waardevolle aanvulling
De Vries beschouwt outreachende projecten als een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande hulpverlening, als de toelevering naar de reguliere hulp goed verloopt. Dat is niet altijd het geval, concludeert hij. De Vries haalt daarbij onderzoek van Schelling en Luppi (2010) aan. Deze onderzoekers stellen dat in plaats van een pragmatische methode om de falende hulpverlening aan te pakken er een extra laag wordt gecreëerd tussen het gezin en de bestaande instanties. Hierdoor dreigt er een nieuwe koker te ontstaan en raakt het empowerment-principe op de achtergrond.
 
Versterking eerste lijn
De Vries ziet meer in een versterking van de eerste lijnshulp. Een nauw samenwerkingsband tussen wijkteams en AMW (algemeen maatschappelijk werk) met een groter mandaat op meerdere domeinen zou volgens hem aan verkokering in de hulpverlening een einde kunnen maken. ‘Alleen nieuwe wijkteams daarvoor creëren zal onvoldoende blijken. Het overhevelen van de langdurige begeleiding van multiprobleemgevallen naar AMW’ers met een geringere caseload, meer handelingsvrijheid en meer interventiemacht lijken een betere garantie voor waar de doelgroep om vraagt; een stabiele, persoonlijke integrale begeleiding.’
 
Debat
Op donderdag 7 juni organiseert de stichting Sociale Professionaliteit in samenwerking met SoziO het debat Eropaf, Burgerkracht en Welzijn Nieuwe Stijl. Sjef de Vries zal daar één van de sprekers zijn. Locatie: Observant, Amersfoort. Meer informatie: Klik hier.


Naar homepageRelevante categorieën: