Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Ouderenzorg in modules verhoogt kwaliteit

Een andere organisatie van de zorg aan zelfstandig wonende ouderen leidt tot kwaliteitsverbetering.

Dat stelt Carolien de Blok die 10 september op haar onderzoek promoveert aan de Universiteit van Tilburg.

Volgens De Blok zou de zorg verbeterd kunnen worden door deze onder te verdelen in modules en componenten die op verschillende manieren te combineren zijn.   Bij zo’n modulair zorgsysteem moet echter wel rekening worden gehouden met specifieke eigenschappen van de zorgsector.
 
Maatwerk
Hoewel de roep om vraaggerichte zorg groot is, is nog grotendeels onduidelijk hoe dat goed georganiseerd kan worden in de dagelijkse werkzaamheden van zorgaanbieders. Carolien de Blok onderzocht vanuit logistiek (operations management) perspectief of het aanbieden van componenten en modules kan werken in de zorg voor zelfstandig wonende ouderen. Het concept modularity staat binnen de logistiek bekend vanwege het bewerkstelligen van maatwerk en cliëntgerichtheid door de producten en processen van een organisatie op een bepaalde manier in te richten en te organiseren.
Cliënt erbij betrekken
Modulair aangeboden zorg kan verschillende voordelen hebben, concludeert De Blok op grond van interviews met zorgprofessionals, observaties in de sector en documentonderzoek. Allereerst helpt deze benadering bij het specificeren en samenstellen van zorg- en dienstenarrangementen. Daarvoor zullen zorgproducten wel goed gestructureerd moeten worden, zodat ze in verschillende samenstellingen te combineren zijn. Ook zouden de zorgcliënten zelf betrokken moeten worden in het specificatieproces. Een ander voordeel van modulair opgezette zorg is dat een zorgarrangement al naar gelang de veranderende behoefte van de cliënt gemakkelijk bijgesteld kan worden.

Optimaal

De Blok wijst ook op karakteristieken van de zorg waarmee rekening gehouden moet worden bij het modulair aanbieden van zorg. Zorgaanbieders moeten er bijvoorbeeld rekening mee houden dat zowel zorgprofessionals als cliënten de toepassing van het systeem beïnvloeden. Daarnaast zal modulair aangeboden zorg volgens De Blok alleen optimaal werken als het wordt doorgevoerd in het totale zorgleveringsysteem, te weten de opzet van zorgproducten, -processen en -professionals. Ten slotte is het van belang dat niet alleen de inhoud van een zorgarrangement aansluit bij de behoefte van de cliënt, maar ook de manier waarop de zorg wordt geleverd.
 
Personalia
Carolien de Blok (Goes, 1981) studeerde International Business aan de Universiteit van Tilburg en werkte vervolgens als vrijwilliger bij de Cancer Patient Aid Association te Mumbai (India), als adviseur bij Thebe Thuiszorg en als consultant bij ConQuaestor. In juni 2006 begon ze aan haar promotietraject bij Tranzo, Wetenschappelijk centrum op het gebied van zorg en welzijn van de UvT. Sinds mei 2010 werkt ze als postdoc onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Service Innovation (AMSI) van de UvA. Daarnaast is ze bij Tranzo nog betrokken bij het onderzoeksproject Zorgarrangementen vanuit klantperspectief.


Naar homepageRelevante categorieën: